V Jemenu jsou ženy občany druhé kategorie

Saná - Ze všech zemí světa vykazuje podle Světového ekonomického fóra největší rozdíly v postavení mužů a žen ve společnosti Jemen. I v letošním vydání žebříčku, který statisticky měří sociální, ekonomickou a politickou nerovnost mezi pohlavími, obsadil Jemen beznadějně poslední místo.

Rovnost příležitostí bez ohledu na pohlaví zůstává zatím nedostižnou metou především v rozvinutých zemích. V těch nejchudších, mezi které patří i Jemen, se z žen často stávají občané druhé kategorie. V Jemenu je 70 procent žen negramotných, mezi zaměstnanci veřejného sektoru není ani pětina žen a na rozhodovacích místech chybějí ženy téměř úplně. Prakticky v celém veřejném prostoru v Jemenu dominují muži, například i v obchodech s ženským oblečením pracují výhradně mužští prodavači. 

Jemenská ústava přitom dává všem občanům bez rozdílu stejná práva. Realita je ale jiná. „Myslím, že to začíná doma, uvnitř rodiny. Velká diskriminace se totiž projevuje už v samotné výchově dětí – v tom, jak se rodiče chovají k chlapcům a k dívkám. Tenhle dvojí přístup si pak s sebou všichni nesou dál do života,“ vysvětluje ředitelka Centra pro genderová studia na univerzitě v Saná Husníja Al-Kádrí.  


Podřízenost žen vůči mužům v kombinaci s nízkou vymahatelností práva může mít i velmi dramatické následky. Ředitelka nevládní organizace SAF Amal Al-Baša popisuje problémy: „Případy pohlavního zneužívání dívek uvnitř rodiny a dalšího domácího násilí na ženách se dějí dnes a denně, ale je problém to nějak podchytit. Nikdo totiž není ochoten vypovídat proti vlastnímu otci. Zneužité dívky navíc nemají kam jít, u nás nejsou žádné azylové domy nebo státní sociální ochrana. Je to velký problém.“ 

Tam, kde stát selhává, nastupují nevládní organizace s podporou zahraničních dárců. Díky grantu nizozemské vlády se například podařilo zprovoznit první jemenskou linku bezpečí. Pomáhat se snaží i Česká republika. Z prostředků rozvojové pomoci nechala česká ambasáda v hlavním městě Saná vybavit jednu z poboček jemenského svazu žen stoly a šicími stroji. Věří, že podpora ekonomické aktivity žen jim pomůže k větší nezávislosti. Boj za plné zrovnoprávnění žen v Jemenu ale zůstává během na dlouhou trať.

/*json*/{"map":{"lat":16.2568673306,"lng":47.7026367188,"zoom":6,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/