Hrozí u Nového Zélandu opakování osudu Titaniku?

Wellington - Novozélandské námořní úřady varovaly lodě plující v Indickém oceánu před ledovcovými krami, které pomalu putují od Antarktidy k břehům Nového Zélandu. Oblast sice neprotíná žádná významnější námořní cesta, pro lodi by ale srážka s krou mohla znamenat velké nebezpečí, protože velká část jejich objemu je pod hladinou. Novozélandské námořní úřady se nyní snaží určit jejich přesnou polohu a připravují se na případnou srážku kry s některým z plavidel.

Podle odborníků může být ledovců několik stovek a na základě satelitních snímků jsou některé z nich velké až 100 krát 200 metrů. Kry se odlamují z ledovcových polí pravidelně. Jejich cestu oceánem poté určují mořské proudy a směr větru. Naposledy dopluly ve větším množství do blízkosti novozélandských břehů před třemi lety.