Bulovka se dočkala inovovaného onkologického centra

Praha - Fakultní nemocnice Na Bulovce ukončila modernizaci přístrojového vybavení komplexního onkologického centra. Projekt za 25 milionů korun umožní Ústavu radiační onkologie ošetřit víc pacientů s nádorovým onemocněním. Ústav se zabývá komplexní nechirurgickou léčbou solidních nádorů - radioterapií, chemoterapií, hormonální léčbou, bioterapií a podpůrnou léčbou. A právě díky modernizaci se rozšířily možnosti radiační péče.

Podle vedoucího radiofyzikálního oddělení Vladimíra Vondráčka byl modernizován především verifikační systém, kde bylo nutné provést upgrade na novější verzi. Ta předchozí totiž nevyhovovala současným požadavkům.

Lékaři teď mají také více stanic, kde mohou pracovat. Tím se zvyšuje počet ošetřovaných pacientů a zkracují čekací doby. Nového vybavení se dočkal také jeden ze čtyř lineárních urychlovačů, kterépracují 12 hodin denně.

Zrekonstruovaný přístroj je díky novému zobrazovacímu detektoru šetrnější k pacientovi. „Hlavní výhodou je to, že můžeme ověřit, kam směřuje svazek záření, tzn. zjistit během každého jednotlivého ozáření, že záříme na stejné a správné místo,“ vysvětlil lékař Jiří Kubeš.

Denně dochází na radioterapii na Bulovku kolem 200 pacientů. Ročně v tamní nemocnici ošetří 1 700 lidí.

Zmodernizované onkologické centrum
Zmodernizované onkologické centrum