Tisíce žíznivých velbloudů obléhají australské městečko

Docker River - Střední Austrálii trápí vytrvalé sucho. Problémy začali způsobovat žízniví velbloudi. Městečko Docker River se 350 obyvateli je doslova v jejich obležení. Asi 6 tisíc žíznivých velbloudů tam už déle než týden pátrá po vodě. Místní si s nimi nevědí rady. Zvířata zničila několik vodovodních potrubí a obyvatelé se bojí vycházet ze svých domů.

Vláda severní oblasti Austrálie vyhlásila válku tisícům velbloudů. Ti jsou kvůli vytrvalému suchu už tak vyprahlí, že zoufale hledají vodu a neváhají si pro ni dojít ani do měst. Například kolem městečka Docker River se srotilo asi 6 000 velbloudů.

Žízniví sudokopytníci natolik dychtí po vodě, že svými nájezdy dokonce už poničili vodovodní trubky. Místní úřady se navíc obávají, že by mohla zvířata kontaminovat pitnou vodu. V blízkosti vodovodních zdrojů totiž často leží jejich zdechliny.

Místní vláda proto řekla dost a nasadila proti velbloudům vrtulníky, které mají stádo pouštních korábů zahnat dál od města. Helikoptéry chtějí velbloudy udržet minimálně 15 kilometrů od města.

Australské pouště obývá více než milion volně žijících velbloudů. Dostali se sem v 19. století z Indie. Když přestali sloužit jako dopravní prostředek, začali se ve volné přírodě množit. Teď ohrožují křehký pouštní ekosystém i Australany.

A to není jediný problém, který musejí kromě nedostatku vody Australané řešit. Málo potravy mají v období sucha i klokani, kteří se navíc ještě přemnožili. Vačnatci proto v noci podnikají nájezdy na města, kde hledají něco k snědku.

Střední Austrálii trápí vytrvalé sucho. Problémy začali způsobovat žízniví velbloudi.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24