V Hondurasu se konají trojí volby, mají vyřešit krizi

Tegucigalpa - V Hondurasu se dnes konají prezidentské, parlamentní a komunální volby, které by měly vyřešit vleklou vnitropolitickou krizi v zemi. Pozornost se soustřeďuje zejména na volbu nové hlavy státu, která má nahradit svrženého prezidenta Manuela Zelayu i prozatímního nejvyššího představitele Roberta Michelettiho, dosazeného pučisty. Protože stoupenci Zelayi vyzvali k bojkotu hlasování, bude volební účast zřejmě rozhodujícím ukazatelem poměru sil.

Nový honduraský parlament se pak má 2. prosince vyjádřit k případnému Zelayově návratu do funkce, jak to požaduje mezinárodní společenství. Měl by rozhodnout o tom, jestli má být Zelaya znovu ustaven do funkce a vést zemi do doby, než přísahu v lednu příštího roku složí vítěz dnešních prezidentských voleb. Většina poslanců usilujících o znovuzvolení se dosud odmítala bavit o svých postojích k této otázce, aby si nepohoršila volební vyhlídky u žádného z obou táborů, na něž je země rozdělena.

Honduras, chudá středoamerická země, se utápí v hluboké politické krizi od června, kdy armáda za podpory pravicových sil svrhla levicového Zelayu a vyhnala ho ze země, protože nerespektoval soudní rozhodnutí, aby odvolal plánované referendum o ústavní změně. Ta mu měla umožnit znovu kandidovat na funkci a udržet se tak u moci, ačkoli již ve funkci byl po dvě volební období, což je ústavní maximum.