Technická univerzita využije grant na nové možnosti nanovláken

Praha - Technická univerzita v Liberci získala finanční podporu z evropských grantů v hodnotě přes 800 milionů korun na vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra zaměřeného především na výzkum nanotechnologií. Projekt připravuje vysokoškolský Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, který liberecká univerzita nedávno založila. Moderní komplex laboratoří bude sloužit pro technické obory a výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů. Podle prorektora Zdenka Kůse si univerzita s příslibem nového pracoviště i přístrojů slibuje nalézání nových způsobů využití nanovláken.

„Projekt nanovláken se dostal docela dobře do praxe, a to i ve spolupráci s jednou libereckou firmou. My se ale budeme snažit hledat takové aplikace nanomateriálů, které dosud nejsou známé,“ nastínil ve Studiu 6 Zdeněk Kůs. Nové výzkumné pracoviště vyroste v areálu univerzity. Výstavba komplexu by podle dřívějších odhadů mohla přijít zhruba na půl miliardy korun. Zbytek z obdrženého grantu bude využit pro nákup desítek nových přístrojů.

Tým univerzitních vědců z Liberce dlouhodobě vyvíjí dva projekty – materiální výzkum se zaměřením na nanovlákna a také pokročilé strojírenství. „V těchto aktivitách výzkum provádíme už delší dobu, ale v nových prostorech a s novými pomůckami věříme, že se posuneme dále,“ doplnil prorektor. Do vědecké skupiny by navíc v nejbližší době mělo přibýt zhruba 100 nových pracovníků, výraznou měrou se podle Kůse budou na vývoji podílet také studenti doktorských programů.

Grant bude využit do tří let 

Areál vyroste v blízkosti Studentského náměstí na nevyužívaných pozemcích a částečně nahradí i nevyhovující budovy. Výstavba sedmipodlažního komplexu přijde podle prorektora Zdeňka Kůse zhruba na půl miliardy korun. Další peníze jsou určeny na vybavení areálu, který musí být v budoucnu zcela soběstačný a na svůj provoz si musí vydělat. „Předpokládáme, že pokud vše půjde dobře, mohla by výstavba začít příští rok na jaře,“ řekl již dříve Kůs. Na kompletní dostavbu i vybavení výzkumného centra však má univerzita tříletou lhůtu.

Kromě liberecké univerzity si evropský grant v celkové hodnotě 2,4 miliardy korun rozdělí další tři vědecká pracoviště - Vysoké učení technické v Brně, Ústav přístrojové techniky Akademie věd a Výzkumný ústav veterinárního lékařství.