Nález pohřebního roucha zpochybňuje pravost Turínského plátna

Jeruzalém - Tým archeologů a vědců našel v hrobce v Jeruzalémě pohřební roucho z dob, kdy žil Ježíš. Nález přitom zásadně zpochybňuje pravost známého Turínského plátna. Do toho byl podle katolické tradice Ježíš po ukřižování zahalen, na plátnu pak zůstala otisknutá jeho tvář. Vědci teď ale tvrdí, že Turínské plátno nemůže pocházet z 1. století, je prý o několik století mladší.

Nalezené pohřební roucho se podle vědců liší od Turínského plátna hlavně tím, že má jednodušší textilní osnovu. Společně s rubášem nalezli archeologové v hrobce v Jeruzalémě i lidské ostatky. Oba dva nálezy datují vědci do dob, kdy žil Ježíš. Hrobka, kterou archeologové zkoumali, se nachází na hřbitově, kterému se říká Pole krve a kde měl Jidáš Iškariotský spáchat sebevraždu. 

Archeologové tvrdí, že nalezené ostatky patří muži, který mohl být vysokým židovským duchovním nebo členem aristokracie. Podle analýz zemřel na lepru. Nebožtíka po smrti zabalili do jednoduchého pohřebního oděvu a pohřbili jej. Roucho, které odborníci nalezli, je prý typický pohřební oděv, jaký se používal v 1. století. Tkanina se přitom zpracováním zásadně liší od Turínského plátna. Má totiž mnohem jednodušší osnovu. 

Diskuse nad pravostí Turínského plátna tak znovu začínají. Vědci podle nového objevu odvozují, že Turínské plátno vzhledem k tomu, jak bylo utkáno, nemůže pocházet z 1. století. Původ plátna již před dvaceti lety zpochybnila rozsáhlá vědecká studie, podle které pochází relikvie ze 13. nebo 14. století, a tudíž nemůže být Ježíšovým pohřebním rouchem.   

Turínské plátno0

Podle katolické tradice bylo do Turínského plátna krátce po ukřižování zahaleno tělo Ježíše Krista. Když pak bylo plátno sejmuto, zůstala na něm otisknutá jeho tvář.

Turínské plátno je vyrobené ze lnu, je dlouhé 436 cm, široké 110 cm. Relikvie je uložena od roku 1578 v kapli v katedrále sv. Jana Křtitele v Turíně, proto se také nazývá Turínské plátno.

Otisk Ježíšova obličeje na Turínském plátně
Otisk Ježíšova obličeje na Turínském plátně
Více fotek
  • Otisk Ježíšova obličeje na Turínském plátně zdroj: en.wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1306/130574.jpg
  • Turínské plátno zdroj: en.wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1306/130573.jpg