Za 40 let budou běloši v USA v menšině

Washington - Kolem roku 2050 přestanou být běloši ve Spojených státech většinou. Ukazují to propočty amerického úřadu pro sčítání populace U.S. Census Bureau. Podle demografů v roce 2050 početně převládnou Hispánci a černoši. Loňské odhady za mezník považovaly rok 2042, současné výsledky zahrnují dopady ekonomické krize a zpřísnění zákonů o přistěhovalectví. Demografický scénář je založený na mírách porodnosti a úmrtnosti a na předpokladu nižšího přistěhovalectví v důsledku zpřísnění zákonů o přistěhovalectví, přijatých po teroristických útocích z 11. září 2001.

Symbolického počtu 300 milionů obyvatel dosáhly Spojené státy podle U.S. Census Bureau přesně 17. října 2006. V současnosti mají USA 308 milionů obyvatel, ve zmiňovaném roce 2050 to má být 399 milionů. Z nich by mělo být bělochů 49,9 procenta, černochů asi 12,2 procenta, což je podílově stejně jako v současnosti. Zato počet Hispánců, mezi nimiž činí největší podíl přistěhovalci z Mexika, vzroste ze současných 15 procent na 28 procent v roce 2050. Asiatů v té době odhad očekává šest procent (oproti současným 4,4 procenta).

Děti dosavadních menšin se stanou většinou již k roku 2031, počet obyvatel nad 85 let se k roku 2050 více než ztrojnásobí a dosáhne 18,6 milionu, jak uvádí zpráva U.S. Census Bureau.