V Nazaretu objevili zbytky domu z dob Ježíše

Nazaret - Izraelští archeologové odkryli zbytky domu v Nazaretu. Podle nich pochází z období, kdy žil Ježíš Kristus. Starobylé město Nazaret je pro křesťany důležitým poutním místem. Právě tady archanděl Gabriel oznámil Marii, že porodí syna Ježíše. Věřícím to dodnes připomíná Bazilika Zvěstování. Nazaret je místo, kde podle křesťanů Ježíš trávil své mládí. Nový objev by mohl přiblížit, jak se v jeho době v Nazaretu žilo.

„Hned vedle baziliky jsme našli nejen úlomky nádrží na vodu, ale taky zbytky stěn domu nad zemí. Začínáme objevovat základy samotného města,“ popisuje objev Jardena Alexandreová z izraelského úřadu pro památky.  


Archeologové vykopali i nádoby z jílu a křídy, které užívali galilejští Židé. To naznačuje, že dům mohl patřit chudé židovské rodině. „Charakter zdí je typický pro židovské osady z raného románského období. Je to tedy typ domu, ve kterém mohl žít Ježíš nebo lidé z období jeho života,“ myslí si Alexandreová. 

Podle Nového zákona byl Nazaret domovem Josefa a Marie. Ježíš tady vyrůstal a vykonal první zázrak – proměnil vodu ve víno. Během Ježíšova mládí byl Nazaret zřejmě jen malá vesnice s asi padesáti domy.
 ##GMAP:3237:Nazaret##

Archeologické výzkumy prokázaly, že na tomto místě existovaly lidské osady již před devíti tisíci lety. Neexistují o tom ale písemné záznamy a historikové tvrdí, že město neexistovalo až do 1. století našeho letopočtu. Objevené trosky domu snad vnesou víc světla i do sporu o stáří Nazaretu.