Britská královna ve svém proslovu vyzdvihla britské Společenství

Londýn - Britská královna Alžběta II. přednesla už sedmapadesáté vánoční poselství od svého nástupu na trůn. Letošní rok byl podle ní pro Brity těžký. Podepsala se na tom ekonomická krize a složitá situace v Afghánistánu, kde britský kontingent ztratil více než sto členů. Podle královny však mohou být Britové na své vojáky v Afghánistánu hrdí. Pravidelný vánoční proslov je jednou ze tří příležitostí v roce, kdy královna hovoří k veřejnosti a říká svůj názor bez předchozí konzultace s vládou. Televize poprvé vysílala její proslov v roce 1957.

„Každý rok, který uplyne, se zdá mít vlastní charakter. Některé nám zanechávají pocit uspokojení, na jiné je lépe zapomenout. Rok 2009 byl pro mnohé těžký, zvláště pro ty, kdo jsou postiženi dopady zpomalení ekonomiky,“ řekla třiaosmdesátiletá královna ve svém tradičním vánočním poselství, předem nahraném v hudebním salonu Buckinghamského paláce.

Královna vzdala čest vojákům v Afghánistánu

„Jsem si jista, že se nás všech dotkly události v Afghánistánu a ztráty našich jednotek, které tam slouží,“ uvedla. „Vůči těmto mladým mužům a ženám i jejich předchůdcům máme skutečně obrovský dluh, ale také uznání,“ zdůraznila. Za letošní rok Británie zaznamenala v Afghánistánu nejvyšší ztráty.

Podle ní mohou být Britové hrdí na pozitivní přínos, který zajistili jejich vojáci ve spolupráci se spojenci. Alžběta II. věnovala většinu svého vánočního poselství britskému Společenství. To zahrnuje 54 zemí a území, která většinou patřila do bývalého britského impéria. V listopadu se k němu připojila Rwanda. Tato organizace letos oslavila šedesát let své existence.

„Společenství je organizací s posláním. Je to spíše příležitost pro jeho obyvatele, aby mohli společně pracovat a nalézat řešení svých problémů,“ prohlásila královna a připomněla vazby v oblasti sportu, životního prostředí, ekonomiky a kultury.

Alžběta II.
Alžběta II.