Přísně katolická Latinská Amerika povolila…

Buenos Aires - Vůbec první homosexuální manželství v Latinské Americe uzavřeli v pondělí v Argentině dva muži. Vzhledem k silné katolické tradici v této části světa jde o průlomový krok. Registrované partnerství mohou uzavírat v Uruguayi, Kolumbii, argentinském Buenos Aires nebo v Mexiku - kromě metropole také ve státě Coahuila. Svazky mezi homosexuály jsou povoleny pouze v sedmi zemích světa a některých částech Spojených států.

Slavnostní obřad se konal na matričním úřadě ve městě Ushuaia v nejjižnější argentinské oblasti - Ohňové zemi. José María Di Bello a Alex Freyre se původně chtěli vzít v Buenos Aires už 1. prosince v Mezinárodní den boje proti AIDS, jímž jsou oba nakaženi. Soudce v hlavním městě jim sňatek povolil, ale v poslední chvíli jiné soudní rozhodnutí souhlas zvrátilo.

Obřadu v Ushuaie byl ale jako svědek přítomen i předseda vládního antidiskriminačního úřadu Claudio Morgado, jenž pondělní svatbu označil za historickou.

José María Di Bello:

„Tohle je krok kupředu na cestě k právní rovnosti všech.“

Argentinská ústava výslovně neuvádí, jestli manželství musí být uzavíráno mezi mužem a ženou, ponechává tudíž rozhodnutí na státních či městských představitelích.

Pro Latinskou Ameriku jde vzhledem k její silné katolické tradici o průlomový krok. Nicméně tento měsíc například i hlavní město Mexika přijalo novelu zákona o manželství legalizující sňatky homosexuálů. Metropolitní poslanci změnili formulaci o spojení mezi mužem a ženou na spojení mezi dvěma lidmi.