Papež vyzval k ochraně dětí ve válkách

Vatikán - Papež Benedikt XVI. sloužil novoroční mši ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu. Ve svém kázání vyzval, aby se lidé navzájem respektovali bez ohledu na svou barvu pleti, národnost a vyznání. Řekl také, že děti mají být chráněny před válkami a násilím. Při příležitosti Světového dne míru dnes papež zopakoval poselství Chceš-li pěstovat mír, chraň to, co již bylo vytvořeno.

„Mír začíná pohledem, který rozpozná člověka v tváři druhého bez ohledu na barvu jeho kůže, na jeho národnost, jazyk, jímž hovoří, nebo náboženství, jež vyznává,“ řekl dnes Benedikt XVI. Úctě k ostatním lidem by se podle papeže měly učit už malé děti.

Na ty se v novoročním kázání zaměřil. Vyzval dnes, aby děti byly ochráněny před válečnými konflikty. Před situací, v níž se ocitají tyto bezbranné děti, neobstojí žádné zdůvodnění války a konfliktů, prohlásil Benedikt. „Musíme se prostě obrátit k míru, odložit všechny druhy zbraní a společně budovat svět, který bude člověka hoden víc než ten nynější,“ řekl. „Přes všechny rozdíly se lidé smějí i pláčou stejně a mají stejné potřeby a to dokazuje, že jsou bratři,“ dodal papež.