Rusko přepočítá oběti druhé světové války

Moskva – Velení ruských ozbrojených sil se rozhodlo znovu spočítat sovětské oběti druhé světové války, kterých bylo podle posledního polooficiálního údaje z roku 1988 26,6 milionu. Období od útoku německých vojsk na Sovětský svaz v červnu 1941 do pádu Berlína v květnu 1945 bylo předmětem zájmu vojenských statistiků již několikrát a výsledné číslo se postupně upřesňovalo. Za sovětské éry byl počet obětí posledního světového konfliktu dlouho státním tajemstvím.

Podle zprávy tiskové služby ruského ministerstva obrany má být výsledkem nového bádání údaj, který postihne historickou skutečnost „všestranně, co nejúplněji a co nejpřesněji“. Do počtu válečných obětí budou zahrnuti nejen vojáci padlí v boji, ale i oběti válečných hladomorů, mrtví z koncentračních táborů, padlí partyzáni, oběti náletů, ale i občané z okupovaných oblastí SSSR, kteří se nevrátili z nucených prací v Německu.

Počet obětí posledního světového konfliktu byl za sovětské éry dlouho státním tajemstvím. Za diktátora Josifa Stalina se hovořilo o deseti milionech, za Gorbačova o sedmadvaceti. Dnešní odhady historiků se pohybují až u hranice čtyřiceti milionů, ale jsou často založeny na nespolehlivých nebo neúplných datech. Přestože utajované vojenské dokumenty Moskva postupně badatelům otevírá, mnohá tajemství druhé světové války zůstávají stále skryta.

Mrtvý Josif Stalin
Mrtvý Josif Stalin