FBI porušoval zákon při získávání informací o telefonních hovorech

Washington – Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) několik let nelegálně získával informace o telefonních hovorech. Píše o tom dnešní vydání listu The Washington Post. Úřad porušoval předpisy, když vydával povolení o získávání informací. Agenti FBI k tomu využívali i smyšlené teroristické hrozby. Snahou bylo získat potřebné informace co nejrychleji.

Nelegální získávání záznamů o hovorech souviselo se snahou FBI po útocích z 11. září 2001 získat potřebné informace. Před útoky pro získání záznamů úřad potřeboval souhlas soudu nebo speciální „dopis o národní bezpečnosti“ využívaný v teroristických a špionážních případech, který musel podepsat vysoký představitel FBI a který měl stejnou platnost jako soudní příkaz. Po útocích byl ale přijat zákon, který umožnil povolení vydávat i níže postaveným zaměstnancům úřadu a rozšířil i možnost jejich použití. 

Pod tlakem, aby úřad pracoval co nejrychleji, se ale nakonec tato povolení častokrát vydávala i zpětně. Podle washingtonského deníku úřad tento postup ale v letech 2002 až 2006 ve stovkách případů použil bez následného potvrzení. Podle vyšetřování zhruba polovina ze 4 400 záznamů získaných v naléhavých případech nebo s následným schválením byla opatřena v rozporu se zákonem. Šlo pouze o záznamy o hovorech, nikoli jejich obsahu. Úřad tak mimo jiné získal i údaje o hovorech novinářů deníku The New York Times a The Washington Post.      

V FBI postupně narůstala nespokojenost s tím, že žádosti o poskytnutí záznamů v naléhavých okolnostech často nenásleduje potvrzení, že souvisejí s teroristickým vyšetřováním. Úřad proto zvažoval, že otevře několik obecných případů, k nimž by se pak taková vyšetřování vztahovala. Nakonec prý ale dal přednost variantě zvláštního „národního dopisu o bezpečnosti“, který paušálně pokryl všechny předchozí žádosti o záznamy o telefonních hovorech.  

První pochybnosti o správnosti takového postupu se v FBI objevily v roce 2004. Úřad ale záznamy o hovorech v rozporu se zákonem získával až do listopadu 2006, když ministerstvo spravedlnosti začalo tuto praxi vyšetřovat. Zprávu o případu by ministerstvo mělo zveřejnit ještě tento měsíc.