V Česku operují oči v přímém přenosu

Praha - Pražská vojenská nemocnice hostí jubilejní desátý ročník akce Live Video Surgery z oblasti oční chirurgie. Během dvou dnů budou moci odborníci z celého Česka sledovat na 60 operací prováděných na sálech nejen pořadatelské nemocnice, ale také ve fakultních lékařských zařízeních v Hradci Králové, Olomouci a Ostravě. Diváci se kromě přímého přenosu operací můžou těšit i na komentáře lékařů.

Operace očí proběhnou pod dohledem stovky odborníků. Na řadu přijdou například operace oční rohovky laserem nebo výměna čočky. „Chceme ukázat novinky jak v přístrojové technice, tak ve vlastní metodě provedení,“ řekl přednosta oční kliniky Ústřední vojenské nemocnice Jiří Pašta.

Live Video Surgery je ojedinělou živou prezentací očních operací nejen v České republice, ale v celé střední Evropě. Videokonferenční zařízení tvoří obrazovka, hlavní kamera a bezdrátový mikrofon. Vše je speciálně upravené tak, aby zařízení splňovala hygienické předpisy na operačních sálech. „Jako každoročně se obraz, který je mixovaný, to znamená vždy to, co je nejzajímavější, posílá do kongresového sálu naší nemocnice, kde ho sledují oftalmochirurgové z celé republiky,“ uvedl Pašta.

Video Reportáž Markéty Hýlové
video

Reportáž Markéty Hýlové

V rámci přímých přenosů bude k vidění i využití femtosekundového laseru. „Femtosekundovým laserem nahrazujeme mechanický mikronůž, kterým se vytváří lamela rohovky při metodě zvané LASIK. Lamelka se musí u vad vyšších hodnot odklopit před tím, než se excimer laserem odstraní refrakční vada,“ vysvětlil Pašta. Tento druh laseru s ultrakrátkými optickými impulzy tvoří doplněk k hlavní metodě, tedy k excimer laseru. „Doplněk představuje umožnění operace vyšších vad a poznali jsme, že se nejvíce hodí pro střední a těžší krátkozrakost,“ upřesnil Pašta.

Akce nabídne 36 přenosů z Prahy, čtyři až šest z Hradce Králové, z Olomouce devět a z Ostravy šest až deset, tedy celkem zhruba 60. U počátků těchto přenosů stála i Česká televize, která zprvu zapůjčovala lékařům přenosovou techniku.

Operace oka
Operace oka