Bude na novém berlínském letišti duchovní občerstvovna?

Berlín - Při stavbě nového mezinárodního letiště v Berlíně se objevil nečekaný problém. V novém terminálu má totiž vzniknout takzvaný prostor pro duchovní útěchu. Ten ale působí již teď problémy mezi představiteli letiště a církvemi. Představy obou táborů o jeho podobě se totiž zásadně liší.

„Letiště je mezinárodní prostor, kde se potkávají lidé různých národností. Chceme poskytnout klidný prostor, ze kterého nechceme nikoho vyloučit kvůli náboženské příslušnosti,“ představuje si nový prostor mluvčí berlínského letiště Ralf Kunkel. Jenže církev si to představuje jinak. Kardinál Georg Sterzinsky říká: „Vyjednáváme se správou letiště zatím neúspěšně. Jestli chtějí dosáhnout nějaké úrovně, musejí mít i odpovídající duchovní servis.“ 

Letiště nabídlo vcelku velkorysých 120 m2 uprostřed nového terminálu, má ale podmínku, že takový prostor bude neutrální. Prostor má být bez viditelných náboženských symbolů. Katolíci i evangelíci se ale shodují, chtějí jasně vymezenou kapli a zázemí pro duchovní. 

Tak je to například už deset let na hamburském letišti. Zdejší pastor Björn Kranefuss tvrdí: „Poptávka je veliká. Není to jen, když se stane nějaké neštěstí cestujícím. Někdy se jim musí oznámit zdrcující zpráva hned po návratu. Jsem tam ale i pro zaměstnance. Na letišti se křtí, dokonce i oddává.“ 

Kaple má přes 170 letišť na světě. Tím berlínským má po dokončení proudit až 45 milionů cestujících ročně. Přímo pod ním budou zastavovat vlaky. Staveniště o velikosti dvou tisíc fotbalových hřišť je už teď turistickou atrakcí.

Kaple na hamburském letišti
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24