Mráz hubí Mongolům dobytek, hrozí proto hlad

Ulanbátár - Mongolsko delší dobu sužují kruté mrazy. Zima už zabila dva miliony kusů dobytka. Pastevectví je přitom základním zdrojem obživy a zemi hrozí hlad. Většina venkova je navíc v Mongolsku odříznutá od světa a to komplikuje jak zásobování, tak distribuci pomoci.

Mongolsko je země pastevců, kteří žijí kočovným způsobem života. Citelné úbytky zvířat jim způsobí nejen existenční problémy, ale mohou ovlivnit i jejich další začlenění do společnosti. Pokud přijdou o stáda, nemohou dále žít původním kočovným způsobem života a dost pravděpodobně se budou muset přestěhovat z venkova do města. 

Podobné přírodní katastrofy postihují Mongolsko historicky jednou za 10 či 20 let. V posledních letech ale přicházejí čím dál častěji. Podobně extrémní mrazy tu zaznamenali v roce 2003.