Před vstupem do kostela sejmout čepice.. a hlavně otisky

Varšava – Poněkud svéráznou metodou zjišťuje kněz v polském městečku Gryfów Śląski, zda mu děti chodí na přípravu k biřmování a na mše. U vchodu do kostela umístil zařízení, které drobotině snímá otisky prstů. Jeho vynález se ale pranic nelíbí úřadu pro ochranu osobních údajů ani ombudsmanovi. Obě instituce se shodly na tom, že by kněz neměl shromažďovat osobní údaje svých oveček a že existují i jiné způsoby, jak zjistit, jestli děti přišly nebo nepřišly do kostela.

Děti vždy před vstupem do kostela přiloží prst k zařízení a počítač, v němž jsou jejich otisky prstů uloženy, zaznamená, že poctivě na přípravku nebo na mši přišly. Kněz Gregorz Sowa, který s tímto nápadem přišel, říká, že je to rychlý způsob, jak zkontrolovat 250 dětí, které má na starosti. Mladí nic proti snímání otisků nemají, souhlasí s tím i většina rodičů. Několika z nich se to ale nelíbí a obrátili se na ombudsmana a úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad poslal dopis lehnickému biskupovi Stefanu Cichému, v němž mu připomněl případ, kdy zaměstnavatel pomocí otisků prstů kontroloval, jak dlouho jeho zaměstnanci pracují. Soud tehdy došel k závěru, že to jde dělat i jinými způsoby. Biskup na dopis ještě neodpověděl.

/*json*/{"map":{"lat":51.0344316581,"lng":15.4146766663,"zoom":14,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":51.035035,"lng":15.412213,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/