Francie prováděla jaderné testy na vlastních vojácích

Paříž - Francie v 60. letech své vojáky na Sahaře záměrně vystavovala jadernému záření. Pracovala v té době na vývoji atomové bomby a součástí experimentů bylo i zkoumání účinků jaderného záření na člověka. Pokusy se tak prováděly na armádních brancích nasazených v Alžírsku. Informace jsou obsažené v důvěrné zprávě francouzského ministerstva obrany, kterou získal a zveřejnil deník Le Parisien.

Autoři zprávy Geneze organizování a experimentování na Sahaře o 260 stranách hovoří o „velkém vědeckém dobrodružství“, ale nedoporučují věc zveřejňovat. Podle deníku ani není divu, protože z textu vyplývá, že francouzští vojáci a vědci tehdy usilovali o získání atomové bomby za každou cenu, i za cenu lidského zdraví.

Vojáci povinné základní vojenské služby se tehdy stali součástí skutečné atomové války. „Veteráni si často stěžovali, že byli pokusnými králíky. Teď je to jistota,“ napsal list. „Tento výzkum měl umožnit vědcům studovat tělesné a duševní dopady atomové zbraně na člověka, aby se získaly potřebné poznatky k fyzické a duševní přípravě moderního bojovníka,“ stojí ve zprávě.

„Všechny nás nahnali na plochu nedaleko hory. Odtamtud jsme celou show sledovali,“ popisuje situaci jeden z bývalých vokáků. „O nějakém riziku jsme věděli, velení toho ale vědělo daleko víc a nikdo nám nic neřekl,“ uvádí další.

Francouzský ministr obrany Hervé Morin deníku řekl, že zprávu nezná. Připomněl však, že loni byl v zemi přijat zákon na odškodnění obětí jaderných pokusů a že vyzval své služby, aby případným postiženým poskytly výsledky tehdejších měření po výbuších. Ministr přitom zdůraznil, že ozáření vojáků bylo velmi slabé.

Představitel nevládní organizace pro kontrolu zbrojení CDRPC Patrice Bouveret je však přesvědčen, že i toto údajně slabé ozáření způsobilo vojákům trvalé zdravotní potíže. „Je možné diskutovat o tom, že se v kontextu doby prováděly podobné vojenské manévry. Ale že to vše se dělo bez jakéhokoli ohledu na sociální či zdravotní dopady na lidi, to je téměř zločinné,“ řekl Bouveret.

Od prvního testu v roce 1960 do posledního v roce 1996 Francie provedla podle oficiálních údajů 210 jaderných zkoušek. Nejprve na Sahaře v Alžírsku a po vyhlášení nezávislosti této arabské země v roce 1962 pokračovala od roku 1966 v testech ve Francouzské Polynésii. Atmosférické zkoušky byly zastaveny v roce 1974, poté již následovaly pouze podzemní a podmořské testy.