Kriticky ohrožené antilopy jsou odkázány na tým českých vědců

Praha – Právě deset let se skupina českých zoologů věnuje oblasti národního parku Niokolo Koba na východě Senegalu, kde se snaží zachránit kriticky ohrožený poddruh antilopy Derbyho. "Letos se chystáme na novou etapu projektu a velice rádi bychom v Mezinárodním roce biodiverzity upozornili českou veřejnost na to, že má jedinečnou příležitost přispět a podílet se na ochraně zvířete, které je mezinárodně významné a skutečně kriticky ohrožené," říká Karolína Koláčková, vedoucí programu na ochranu antilop z České zemědělské univerzity v Praze.

Na záchraně antilopy se nepodílí žádná země kromě České republiky a Senegalu. "Česká republika je velice významným článkem světové ochrany přírody a světová biodiverzita by měla zajímat celý svět komplexně," vysvětluje Karolína Koláčková, proč je antilopa Derbyho důležitá pro Česko.

Antilopa je především ohrožena nevhodnou situací, která panuje v národním parku Niokolo Koba, popisuje Koláčková. „Národní park má v současné době velmi špatnou infrastrukturu, je tam nedostatek strážců a velmi rozšířené pytláctví a pastva dobytka.“ Podle sčítání v roce 2006 žilo ve volné přírodě pouhých zhruba 170 kusů ohrožené antilopy.

Video Rozhovor s Karolínou Koláčkovou
video

Rozhovor s Karolínou Koláčkovou

Tým českých vědců proto soustředí pozornost hlavně na populaci, která byla odchycena v roce 2000 a převezena do chráněných rezervací. „Tam z původního počtu jednoho samce a pěti samic máme v současné době více než padesát zvířat,“ říká Koláčková.

Institut tropů a subtropů České zemědělské univerzity v Praze se věnuje řízení tohoto chovu, ze kterého má být vytvořena záchranná populace. Ta bude v budoucnosti – až se situace v národním parku stabilizuje – vypuštěna zpět do volné přírody.