Radu nadace „Útěk, vyhnání, usmíření“ čekají po odchodu Kaiserové změny

Berlín - Po rezignaci české historičky Kristiny Kaiserové na místo ve vědecké radě nadace chystaného vysídleneckého dokumentačního centra v Berlíně oznámil německý ministr kultury Bernd Neumann, že se tento poradní orgán nově zformuje a rozšíří. Díky této změně by se do projektu mělo zapojit více expertů. Neúčast většího množství odborníků v radě kritizovala i Kaiserová. Kromě ní opustil radu už loni polský historik Tomasz Szarota, takže v ní nyní zůstává jediný neněmecký zástupce - maďarský historik Kristián Ungvary.

Neumann se chystá předložit Spolkovému sněmu novelizované zákonné nařízení o nadaci Útěk, vyhnání, usmíření, které zakotví přenos pravomoci schvalovat členy správní rady nadace z vlády na Spolkový sněm. Na této úpravě se před měsícem dohodly vládní strany s německým Svazem vyhnanců (BdV). Správní rada, která má vysídlenecké středisko spravovat, se podle ministra sejde na plánovaném zasedání 22. března a měla by kriticky zhodnotit svou dosavadní práci.

Výstavní a dokumentační středisko vysídlenců má připomínat osudy lidí, kteří museli ve 20. století nuceně opustit domovy, tedy i osudy Němců odsunutých po válce z českého a polského území. Česko se projektu, který schválila německá vláda i parlament, oficiálně neúčastní. Spolu s Polskem už dříve vyslovilo obavy, aby centrum nepřipomínalo hlavně německé oběti válečných a poválečných událostí, a aby se tak vina Němců nezmenšovala.