Firma, která zlikvidovala koterovský biotop, uniká pokutě

Plzeň – Plzeňská stavební společnost APB zatím nemusí platit třísettisícovou pokutu, kterou jí udělila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) za necitlivé zásahy v lomu u městské části Plzeň-Koterov. Firma letos v březnu těžkou technikou rozrušila jeho terén. Oblast přitom byla ochránci životního prostředí ceněna jako jedinečné prostředí s výskytem chráněných živočišných druhů. Majitel firmy APB se totiž proti pokutě odvolal a ministerstvo životního prostředí celý případ vrátilo k novému projednání, neboť stavební činnost APB posvětil přímo místní městský úřad.

„Došli jsme k závěru, že rozhodnutí prvoinstančního orgánu není úplně správné, a proto jsme danou věc zrušili a vrátili k novému pojednání,“ informoval Hubert Bošina z plzeňské kanceláře ministerstva životního prostředí. Městský úřad v Plzni-Koterově totiž při rozhodování o zásazích společnosti nezohlednil, že je lokalita lomu chráněná. Ochranáři se nyní obávají, že podnikatele za zničení lokality nikdo nakonec nepotrestá.

Společnost APB lom srovnala se zemí během jednoho březnového víkendu. Na pozemku, který firmě patří, chce vybudovat recyklační linku na stavební odpad. Podle ředitele oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň Zbyňka Sevelky měla společnost povolení k pokácení několika stromů a demolici starých objektů, které na území jsou. Podmínkou bylo nepoškodit okolní biotop. To se ale stalo. „Došlo k ovlivnění životního prostředí velkého množství chráněných živočichů a v podstatě byly jejich biotopy zlikvidovány,“ řekl ekolog Miroslav Hájek.

Koterovský lom se stal stanovištěm živočichů a rostlin proto, že nebyl 30 let využíván a postupně zarostl. Od roku 1997 v lokalitě hnízdil výr velký, vyskytuje se tam slavík obecný, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný, žluva hajní a další.

/*json*/{"map":{"lat":49.7163913666,"lng":13.4422230721,"zoom":17,"mapTypeId":"satellite"},"markers":[],"polylines":[{"strokeColor":"#000000","strokeOpacity":false,"strokeWeight":false,"path":[{"lat":49.715857217675,"lng":13.440721035004},{"lat":49.716634159563,"lng":13.44230890274},{"lat":49.716134698348,"lng":13.44285607338},{"lat":49.71621794224,"lng":13.443800210953},{"lat":49.717050373319,"lng":13.442995548248},{"lat":49.717279289364,"lng":13.441858291626},{"lat":49.716502357797,"lng":13.440388441086},{"lat":49.715947399068,"lng":13.44007730484},{"lat":49.715857217675,"lng":13.440721035004}]}],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/