Voda z pražských kohoutků je podle rozborů kvalitní

Praha - Voda z kohoutku je v Praze nezávadná. Obsah sledovaných sloučenin léků je tak nízký, že ho nelze stanovit, a obsah olova a pesticidů je hluboko pod hygienickým limitem. Uvedly to dnes Pražské vodovody a kanalizace (PVK) s odvoláním na výsledky rozborů vody, které pro ně provedla akreditovaná laboratoř. Pražskou vodu testovala laboratoř státního podniku Povodí Vltavy - VHL Plzeň, k dispozici měla vzorky z úpravny vody Želivka, z vodárny Káraný i z pražské vodovodní sítě.

Podle mluvčí PVK Marcely Dvořákové si podnik rozbory objednal kvůli „ataku ze strany výrobců minerálních a balených vod“. Ti prý tvrdí, že voda z kohoutku je plná zbytků léků, olova a dalších škodlivých látek. „Například olovo má limit 0,025 mg/l, v pražské vodě je 0,0005 mg/l,“ uvedla Dvořáková.

Výrobci balených vod bojují s vodárenskými firmami o zákazníky

Laboratoř zjišťovala obsah sedmi chemických sloučenin, které jsou součástí léků na tlumení bolesti či antibiotik, jako je ibuprofen, sulfamethoxazol, diclofenac, karbamazepin, erythromycin, iopamidol a iopromide. „Ve všech vzorcích vody byly sledované chemické sloučeniny v tak malém množství, že byly pod mezí stanovitelnosti,“ uvedla Dvořáková.

Mezi výrobci balených vod a vodárenskými firmami se poslední dobou rozpoutal souboj o zákazníky. Obě konkurenční strany se na internetu i pomocí novinových inzerátů snaží spotřebitele přesvědčit o tom, že právě jejich voda je pro ně nejlepší variantou. Češi v posledních letech pijí čím dál méně balené vody a raději si ji načepují doma z vodovodního kohoutku. Ta je totiž přes své každoroční zdražování stále mnohonásobně levnější než balená voda.