Podzemní chodby v Jaroměři stále nikomu nepatří

Jaroměř – Radnice v Jaroměři stále nemá odpověď na to, komu patří chátrající podzemní chodby v Josefově, které jako součást opevnění vybudoval v 18. století císař Josef II. Pomoci měl krajský soud v Hradci Králové, situaci prý ale spíš zkomplikoval. Světově unikátní podzemní chodby se totiž nacházejí v katastrofálním stavu, jejich vyčištění a odvodnění je nezbytně nutné, protože sem nezákonně pronikají odpadní a také dešťové vody. Oficiální vlastnictví chodeb se jeví jako největší problém, protože nikdo nechce do jejich záchrany investovat.

Jaroměř je přesvědčená, že by chátrající chodby měly být státu, stát je ale nechce. Proto radnice usilovala o to, aby o vlastnictví rozhodl soud. Ten okresní v Náchodě dal za pravdu městu, ovšem Krajský soud v Hradci verdikt odmítl, majitele však přitom neurčil. „Je-li podána žaloba na deklarování vlastnického práva, nejprve se musí prokazovat naléhavý právní zájem. My jsme dospěli k závěru, že důvody, které žalobce pro nutnost takového určení uváděl, zde nejsou,“ vysvětlil soudce Krajského soudu v Hradci Králové Karel Kondr. Starosta Jaroměře Jiří Klepsa (nestr.) však namítl: „Nevím, co soudce vidí za naléhavější právní zájem, než je případná možná škoda na majetku.“

Jaroměřská radnice říká, že rozhodnutí soudu je to nejhorší, jaké mohlo být. Pokud město neví, komu chodby patří, nemůže legálně udělat některé investice. Příkladem je výstavba kanalizace v Ruské ulici, kde by stavba do chodeb zasáhla. „Bez vlastníka vůbec nemůžeme vydat jakékoli rozhodnutí,“ uvedla vedoucí Stavebního úřadu Jaroměř Blanka Porcalová. Chodby jsou navíc někde v takovém stavu, že hrozí jejich zborcení, což by se mohlo projevit i na povrchu. Jejich zabezpečení je nutné. „A to bohužel nemáme komu nařídit,“ dodala Blanka Porcalová a starosta Klepsa doplnil: „Máme nyní dvě možnosti. Buď půjdeme cestou dovolání k nejvyššímu soudu, nebo určité opravné a další práce začneme provádět sami a jako město podáme na stát žalobu o náhradu škody.“

Jaký postup jaroměřská radnice nakonec zvolí, by mělo být jasné po 19. listopadu, kdy se problémem bude zabývat zastupitelstvo.

Radnice v Jaroměři stále neví, komu patří chátrající podzemní chodby v Josefově, které jako součást opevnění vybudoval v 18. století císař Josef II.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24