Do rotundy hradu v Lokti se vrátila na obraze svatá Anežka Česká

Loket - V rotundě loketského hradu byl po dnešním vysvěcení biskupem plzeňským Františkem Radkovským umístěn unikátní keramický portrét svaté Anežky České, který místní římskokatolická farnost vlastnila deset let. Nyní, po opravě rotundy, pro něj vzniklo důstojné místo. Právě rotundu měla podle dobových záznamů patrně v roce 1226 Anežka navštívit a zachránit přitom život německému kazateli Konradovi z Halle.

Keramický obraz o velikosti zhruba 1,05 metru x 0,90 metru podle předlohy českého malíře Gustava Makaria Tauce žijícího v německém Wiesbadenu zhotovil Josef Rybáček v porcelánce Stará Role. Poté dílo převzala loketská farnost, ale nenašla odpovídající místo pro jeho umístění. Nakonec byla pro umístění obrazu zvolena rotunda, se kterou je spojen pobyt Anežky v Lokti. Bude součástí veřejně přístupné expozice zařazené do prohlídkové trasy na hradě.

Podle dochovaných záznamů přijela Anežka do Lokte se svým otcem Přemyslem Otakarem I. Ten se tady potkal s německým knězem Konradem, který vyzýval k účasti na křížové výpravě. Panovníkovi se znelíbil a chtěl ho nechat popravit. Anežka se údajně otce snažila obměkčit, aby duchovnímu daroval život, nebo aby ho alespoň nechal před smrtí vyzpovídat. Odvedla ho do rotundy, a než se vrátila, král si to rozmyslel a daroval mu život.

Kde jsou ztracené ostatky české světice?

Anežka Česká (asi 1211 až 1282) byla nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. Ačkoliv se mohla vdát na některý z evropských panovnických dvorů, rozhodla se pro vstup do kláštera. V Praze založila špitál sv. Františka a věnovala se péči o chudé a nemocné. O její svatořečení neúspěšně usiloval už Karel IV. Došlo k němu až před dvaceti lety, 12. listopadu 1989 ji prohlásil tehdejší papež Jan Pavel II. za svatou. V současné době je obnoveno pátrání po hrobu Anežky České, patronky nemocných, chudých a trpících. Kardinál Vlk ve dnech 20. výročí jejího svatořečení svolil k průzkumu podzemí pražského kostela sv. Haštala. Podle některých indicií by se mohly ztracené ostatky světice nacházet právě tam.

Odkrývání podlahy pod oltářem
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24