Památník Vojna u Příbrami připomíná dobu nesvobody

Příbram - V památníku Vojna u Příbrami instalovali k 20. výročí sametové revoluce dva nové exponáty. Část berlínské zdi, symbol železné opony, a také plastiky Jiřího Sozanského. Mají připomenout desetiletí nesvobody právě na místě, kde byli v padesátých letech zavíráni političtí vězni. Nové exponáty zvýší výpovědní hodnotu expozice tábora, který je hojně navštěvován.      

Téměř čtyři metry vysoký a přes metr široký kus berlínské zdi, symbol totalitní moci, se v roce 1992 podařilo získat Konfederaci politických vězňů. Až teď se ale podařilo najít pro betonový kvádr vhodné místo. S táborem Vojna, kde komunistický režim zavíral politicky nepohodlné lidi, má mnoho společného. „V době, kdy zde bylo vězeňské zařízení, se podařilo některým politickým vězňům uprchnout do východního Německa. Zde se pak dostali do západní zóny v Berlíně a tím pádem i do svobodného světa,“ připomíná ředitel Hornického muzea v Příbrami Josef Velfl.

Podle ředitele Velfla jde pravděpodobně o jediný kus berlínské zdi těchto rozměrů v republice. Další zhruba stovka podobných segmentů se rozvezla do zhruba čtyřiceti zemí po celém světě. „Část té zdi si vzali lidé domů sami. Větší část té zdi byla rozdrcena na štěrk a ten byl použit na silnice. Části zdi, co byly pěkně pomalovány, byly dokonce vydraženy,“ říká historik z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Tomáš Vilímek.

Dalším připomenutím komunistické zvůle jsou sochy výtvarníka Jiřího Sozanského. Znázorňují utrpení politických vězňů. Původně stály ve valdické věznici, nemohly tu ale zůstat. „Sochy jsou součástí projektu, který vznikl v roce 1990 ve Valdicích a byl, myslím, prvním památníkem obětem komunistické totality,“ uvádí výtvarník Jiří Sozanský. „Sochy na tom původním místě nemohly zůstat a Konfederace politických vězňů se na nás obrátila, aby byly zde, tedy v památníku Vojta,“ dodává Josef Velfl.

Blok berlínské zdi stejně jako sochy Jiřího Sozanského se stanou součástí stálé expozice památníku Vojna. Návštěvníci si je budou moci poprvé prohlédnout právě 17. listopadu.