Faktura za milion ohrožuje muzeum

Turnov - Velmi nešťastná věc se stala obci Jilemnice. Ta může přijít o svoji chloubu - Krkonošské muzeum. Tomu totiž přišla faktura za vodu na necelý milion korun. Běžná roční spotřeba muzea se přitom pohybuje v řádech pouhých tisíců korun. V tomto případě může jít ale podle odborníků nejspíše o havárii vody nebo vadný vodoměr.

Voda na kávu, následné umytí nádobí a několikrát spláchnuté WC. Tak vypadá v Krkonošském muzeu v Jilemnici běžný každodenní provoz. Tomu odpovídaly v minulých letech i platby za vodu. Poslední faktura je ale stošestadvacekrát větší než ta poslední. Činí celých osm set osmdesát osm tisíc korun. „Umývá se tady podlaha, ale připomínám, že skoro všude jsou zátěžové koberce, takže se vysává. Také se myjí okna, to je všechno,“ vypočítává ředitel muzea Jan Luštinec. 

Logickým vysvětlením takového nárůstu spotřeby vody může být vadné potrubí. Dodavatel je o havárii přesvědčen. „Tuto nadměrnou spotřebu způsobila závada na přípojce, která je majetkem majitele nemovitosti,“ konstatuje tisková mluvčí podniku Severočeské vodovody a kanalizace Iveta Kardianová. „Neviděli jsme žádnou havárii, nebyli jsme přizvaní k řešení žádné havárie a přitom to máme zaplatit,“ zlobí se náměstek ředitele Správy KRNAP Luděk Kohl. 

Muzeum tak mělo za rok spotřebovat tolik vody, jako obec s více než třemi stovkami obyvatel. I proto se obě strany dohodly na nezávislém přezkoušení vodoměru. To potvrdilo, že vodoměr není v pořádku. Na postoji Severočeských vodovodů a kanalizací se ale nic nezměnilo. „Naše společnost postupovala řádně dle zákona o vodovodech a kanalizacích a vyfakturovaná částka odpovídá spotřebě,“ hájí firmu Iveta Kardianová. „Pan generální ředitel mi sdělil při osobní schůzce, že mu krachují hlavní odběratelé, textilní průmysl, automobilový průmysl a on akcionářům musí nějaké peníze prostě přinést,“ upozorňuje Luděk Kohl. 

Spor tak míří k soudu. Jestliže bude muset Správa Krkonošského národního parku fakturu skutečně zaplatit, jilemnickému muzeu hrozí uzavření.

/*json*/{"map":{"lat":50.609075,"lng":15.50647,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.609075,"lng":15.50647,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/