O střetu lékařství a léčitelství vypráví novoměstská radnice

Praha - Lidové herbáře pro lidi i dobytek, originální Mattioliho herbář z 16. století, unikátní kolekce amuletů včetně polykacích obrázků svatých, které se užívaly k léčbě jako dnešní tablety, či sada ranhojičských nástrojů na pouštění žilou jsou k vidění až do 28. ledna na Novoměstské radnici na výstavě Minulost lékařství a léčitelství v českých zemích od středověku do počátku 20. století.

Expozice mapuje vývoj diagnostických metod a léčebných postupů. Ty se v historii prolínaly, ovlivňovaly a střetávaly tak, jak se od středověku vyvíjela medicína univerzitně vzdělaných lékařů a vedle ní medicína, již provozovali usedlí či potulní lékaři bez univerzitního vzdělání, vyučení chirurgové, ranhojiči, kýlořezci, kamenořezci, okultisté či porodní báby. Vedle nich pak působili hlavně na venkově léčitelé, bylinkáři, mastičkáři a zaříkávači, kteří si své umění předávali ústní tradicí.

0Autor výstavy Šimon Krýzl:

„Lékařská a ranhojičská činnost jsou historicky paralelní. Je tu třeba soubor, který používali kvalifikovaní dentisté, vedle toho jsou nástroje vyrobené kováři na Malém městě a ty formy jsou v podstatě velmi obdobné.“

Historie léčení je vidět názorně na historii chirurgie. Dnes královský obor zakázala církev ve 12. století duchovním provozovat, tehdy totiž lékaři byli většinou současně i kněžími, a tak zůstalo léčení ran, tedy operace, ranhojičům a řemeslně vyučeným chirurgům. Medicína jako obor a léčitelství se oddělily až v 18. století, v době osvícenství a empirismu, kdy s rozvojem přírodních věd byl vyhlášen boj pověrám. Dnes už tedy do léčebné výbavy lékaře nepatří sušení netopýři, ani „délka“ Ježíše Krista, což byl papírový či hedvábný pás popsaný texty z bible, který léčil tím, že se omotal kolem těla. Dodnes se ale užívají objevy moderní přírodovědy jako elektřina či radioaktivita.

Šimon Krýzl
Šimon Krýzl
Více fotek
  • Šimon Krýzl autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1265/126476.jpg
  • Chirurgie v dějinách autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1265/126481.jpg