Pardubický kraj redukuje lékařské pohotovosti

Pardubice - Dvě třetiny lékařských pohotovostí, tedy jedenáct ze šestnácti, zruší Pardubický kraj ve svém regionu ještě do konce tohoto roku. Některé krajské nemocnice, které by je měly provozovat, ale říkají, že nejsou na takový krok připraveny. A proti rozhodnutí kraje se bouří i starostové některých měst. Nejvíce se totiž rušení pohotovostí dotkne odlehlých částí regionu. Proto s opatřením nesouhlasí například v Králíkách, Poličce nebo v Hlinsku. Pacienti z těchto měst a okolí za lékařským ošetřením budou muset cestovat mnohem dál než dosud, což pro ně bude náročné i časově. A právě to se starostům nelíbí. Města se tak plánům kraje postavila.

Jedenáct z celkem šestnácti lékařských pohotovostí v Pardubickém kraji už za čtrnáct dní nebude existovat. Kraj je zruší v rámci nové koncepce zdravotnictví. „Stávající systém je roztříštěný a neefektivní,“ zdůvodňuje rozhodnutí pardubická radní zodpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová. 

Proti rušení pohotovostí se ale postavili starostové odlehlých měst. „Toto rozhodnutí beru jako vážnou věc pro naše město i náš kraj,“ přiznává starosta Poličky Jaroslav Martinů. „Za předpokladu, kdy nepřijdou žádné peníze z kraje, tak není v silách města financovat celou pohotovost,“ dodává starostka Hlinska Magda Křivanová.      

Starostům vadí, že na Pardubicku by mělo zůstat jen pět pohotovostí, v každé krajské nemocnici jedna. Ovšem problémů je více. Například v Litomyšli se nepodařilo najít lékaře, kteří by na pohotovosti sloužili. Podobně jsou na tom i v Pardubicích. „Zdaleka ne všichni lékaři chtějí ty služby sloužit,“ uvádí hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. „V tuto chvíli ještě nemáme nasmlouvané potřebné lékaře,“ říká ředitel Pardubické krajské nemocnice Josef Šimurda. 

Krajská koncepce zdravotnictví tak dostává vážné trhliny. Na řešení svízelné situace zbývají už jen dva týdny. Na příští týden proto krajský úřad svolal setkání s nespokojenými starosty. Existuje totiž reálné riziko, že se v novém roce nepodaří zprovoznit všech pět uvažovaných lékařských pohotovostí. Lékaři také údajně za služby na pohotovosti požadují více peněz, než jim mohou nemocnice nabídnout, a proto zatím odmítají podepsat pracovní smlouvy. Problémem je i administrativa, která je se zřízením lékařských pohotovostí spojena. Nemocnice by ji měly vyřídit do konce roku, ale za normálních okolností to trvá až tři měsíce.