Schengen znamená práci pro cizineckou policii a tvrdé kontroly v Německu

Plzeň - Je tomu dva roky, co se Česko stalo součástí tzv. schengenského prostoru a otevřelo hranice Evropě. Vstup do Schengenu přinesl především možnost volného pohybu osob. Kvůli zajištění bezpečnosti byla také posílena mezinárodní spolupráce, například západočeská policie alespoň jednou týdně vyráží do terénu s německými kolegy. Příslušné české orgány mají od 1. září 2007 přístup k Schengenskému informačnímu systému, kde probíhá výměna informací o hledaných osobách či mimořádných událostech. Snad největší změny znamenal vstup do Schengenu pro cizineckou policii.

Pobytové kontroly cizinců a vnitrostátní pátrání patří po vstupu do Schengenu k hlavní náplni práce cizinecké policie. „Museli jsme nové situaci přizpůsobit naši organizační strukturu a zejména metody naší práce,“ říká Martin Kemr, ředitel Služby cizinecké policie v Plzni.

Represi má cizinecká policie podle jejího vedení po dvou letech pevně v rukou. Nyní se chce zaměřit na prevenci. „Máme zájem na tom, aby naši preventisté směřovali svoji činnost do téměř půlmilionu cizinců žijících na území naší republiky,“ uvedl Vladislav Husák ředitel Služby cizinecké policie.

Nejen česká policie ale procházela zásadními změnami. Vstup naší republiky do Schengenu řeší i Němci. „V první řadě se musela spolková policie přeorganizovat, museli jsme zredukovat počty policistů v příhraničí,“ říká Albert Blersch, vedoucí inspekce BPOL Selb.

Letáky o právech a povinnostech cestujícího v Schengenu

Kontroly na hraniční čáře nahradily namátkové kontroly ve vnitrozemí. Ty se ale staly terčem kritiky. Řada Čechů si stěžuje na nepřiměřený přístup německých policistů a označují ho za šikanu.

Německá strana problém nevnímá jako zásadní. Podle Alberta Blersche si Češi musí zvyknout na to, že německé kontroly jsou intenzivní a němečtí policisté mohou kontrolovat i v civilu. Česká strana ale eviduje desítky stížností. Ministerstvo vnitra situaci údajně řeší - proběhlo už několik česko-německých jednání. Pomoci zklidnit situaci mají speciální letáky o právech a povinnostech cestujícího v schengenském prostoru. Více informací včetně informačního letáku hledejte zde.

\"Jedete do Německa?\"
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24