Richter má přichystat protikorupční koncepci města

Praha - Pražský radní Milan Richter (ODS) má do tří měsíců předložit protikorupční koncepci města. Návrh Markéty Reedové (SNK ED), která ze svého postu v radě minulý týden odstoupila, prý neprověřilo celé politické spektrum města. Věcně s její protikorupční strategií prý souhlasí. Vadí mu ale, že její protikorupční strategie nevzešla z diskuze všech politických stran v zastupitelstvu, řekl dnes Richter novinářům.

„Hlavní a jediný důvod mé kritiky (návrhu Reedové) spočíval v tom, že i když se jedná o zcela zásadní a politicky citlivou problematiku, nebyl tento materiál prodiskutován a odsouhlasen dokonce ani kontrolním výborem zastupitelstva, který je kontrolován opozicí,“ uvedl Richter. Dopracováním protikorupční strategie se údajně začne zabývat okamžitě.

Richter chce kromě dopracování protikorupčního programu Reedové podniknout ještě dva kroky. Chce důsledně rozpracovat závěry strategie vlády v boji proti korupci. Rád by také lépe spolupracoval s ministerstvem vnitra. Hodlá také vznášet připomínky k návrhům zákonů. Jde například o novelu zákona o kontrole nebo zákona o obcích. V mezinárodní rovině se chce zabývat doporučeními mezinárodního uskupení Státy proti korupci Greco při Radě Evropy a jejich dopadem na českou legislativu.