Tři králové v Krkonoších uspořádali charitativní sbírku

Malá Úpa – Písmena K, M a B se v těchto dnech objevují na dveřích domů po celé republice. Podle tradice je tam píšou Tři králové – mudrcové Kašpar, Melichar a Baltazar. Součástí je i charitativní sbírka. Jedna taková byla i na horských hřebenech v krkonošské Malé Úpě. Za Tři krále se tady tradičně převlékají děti z místní školy. Už čtyři roky navštěvují 6. prosince za každého počasí dům od domu.

Jak popsaly samotné děti, od lidí sbírají peníze pro nemocné děti. Ředitelka MŠ a ZŠ Malá Úpa Alice Hůlková upřesnila, že děti ujdou minimálně sedm kilometrů. „Učí se hodnotám a vědomí, že se druhým musí pomáhat,“ říká obyvatelka obce Eva Havelková. Do tříkrálové sbírky se postupně zapojila celá mateřská a základní škola, celkem zhruba 20 dětí.

Aby malé koledníky tolik nebolely nohy, připravila pro ně škola překvapení. Saně tažené koňmi. Tříkrálová tradice má svůj základ v Bibli, kde se vypráví o pouti mudrců do Betléma k místu narození Ježíše. „Zkratka K+M+B znamená Christus mansionem benedicat. Ať Kristus požehná tento příbytek,“ dodal generální vikář diecéze Hradec Králové Josef Socha.

Výtěžek sbírky z Malé Úpy letos dostane charita v Hostinném.

/*json*/{"map":{"lat":50.6825374578,"lng":15.7241821289,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.723416223569,"lng":15.812759399414,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/