Liberecké muzeum připomíná dobu německé okupace

Liberec – Severočeské muzeum v Liberci již zhruba dva týdny nabízí expozici zachycující události i každodenní život v městě na severu Čech za doby nacistické okupace. Výstava s názvem Liberec v sevřetí hákového kříže návštěvníkům představí jednu z nejtragičtějších kapitol v historii města. Pamětníci i školáci se v těchto dnech chodí dívat, jak se žilo v Sudetech od příchodu nacistů do konce druhé světové války. Stejnou možnost mají návštěvníci až do 7. března.

Muzejní výstava seznamuje s prostým životem obyvatel Sudet i se zločiny nacistických pohlavárů, kteří na Liberecku působili. „Sleduje město Liberec a jeho okolí v období nacistické nadvlády, konání a zločiny prominentů i níže postavených nacistů a chování příznivců režimu, místa, kde se pošlapávalo právo a lidskost,“ píše kurátor výstavy na internetových stránkách muzea. „Vidím zase zpátky všechno před svýma očima,“ svěřila se pamětnice Marta Kottová. Její zkušenosti s pobytem v koncentračním táboře a vzpomínky prý i po 65 letech ožívají.

Proměna Liberce jako jednoho center nacionalistických tendencí německého obyvatelstva v ČSR proběhla rychle. Mnoho lidí vojáky wehrmachtu ve městě vítalo. Z Liberce chtěli mnozí vytvořit Berlín severních Čech. „Nacisté přišli na začátku října a do konce roku byla celá ta oblast zglajchšaltovaná, tedy násilně přizpůsobena nacistickým požadavkům,“ uvedl kurátor výstavy Lubor Lacina.

Studenti diskutují s pamětníky

Fotografie, plány i autentické exponáty lákají na výstavu veřejnost i studenty škol. Na pozadí výstavy tak dochází k mezigeneračnímu setkání pamětníků válečných let a zvídavé mládeže.  „Jsou vnímaví, poslouchají, ptají se a chtějí vědět,“ přiznává Kottová.

Většina dobových exponátů pochází ze sbírek libereckého muzea. Zahrnují například nacisty poražený hraniční sloup u Hrádku nad Nisou, uniformy vojáků, mundúry vězňů nebo stůl, za kterým úřadoval vůdce sudetoněmecké strany Konrad Henlein. „Chtěli jsme návštěvníkům přiblížit, co se odehrávalo v ulicích a místech, které oni znají, kde se procházejí, kam chodí do práce,“ dodává Lacina. Podle něho by období druhé světové války na Liberecku vydalo na několik podobných výstav.

Diskuze Marty Kottové se studenty
Diskuze Marty Kottové se studenty
Více fotek
  • Diskuze Marty Kottové se studenty autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1406/140554.jpg
  • Vězeňský mundúr autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1406/140556.jpg
  • Marta Kottová autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1406/140555.jpg
  • Hraniční sloup z Hrádku nad Nisou autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1406/140559.jpg