Liberečtí chtějí zavést učňovská stipendia

Liberec - Liberecký kraj chce zavést učňovská stipendia pro obory, o které je malý zájem. Jde například o zedníka, tesaře nebo řezníka. Na trhu práce je přitom o tyto obory velký zájem. Zájem žáků základních škol o tyto obory je však dlouhodobě minimální. Motivační program bude stát krajskou pokladnu čtyři miliony korun ročně.

Stipendia by se měla pohybovat v rozmezí 250 až 500 Kč měsíčně a k tomu v pololetí 1000 Kč za dobrý prospěch. Tuto motivaci připravil Liberecký kraj pro zájemce o nejméně oblíbené učňovské obory. Konkrétně jde o zedníky, nástrojaře, tesaře, skláře, strojní mechaniky, ale i řezníky, kterým už zvoní hrana. „V celém Libereckém kraji je ve věku středního vzdělávání na dvacet tisíc žáků. Obor řezník-uzenář ale studují v celém kraji pouze tři žáci,“ upozorňuje na tristní situaci vedoucí odboru školství Libereckého kraje Jiřina Princová. „Tyto obory se nám nedaří otevřít každý školní rok. Často jsme rádi, když můžeme nabrat polovinu třídy a spojit ji s jiným učebním oborem,“ přiznává ředitel Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci Tomáš Princ.

Kraj vybral stipendijní obory po konzultacích s úřady práce a s firmami. Pokud seznam schválí zastupitelé, začne kraj učně finančně motivovat už od nového školního roku. „Každý se může svobodně rozhodnout, zda chce jít na školu nebo učební obor,“ myslí si žák 9. třídy Daniel Krátký. „Já chci jít na zdravotní školu, takže mě ta finanční motivace neovlivní,“ říká žákyně 9. třídy Lucie Urbancová.

Zájem o řemesla a technické obory v kraji dlouhodobě klesá. „Ve společnosti stále přetrvává názor, že živit se rukama není až tak atraktivní. Ale opak se stává pravdou. V současné době jsou tyto profese na pracovním trhu velmi žádané,“ zdůrazňuje Jiřina Princová.

Stipendia mají také zabránit odchodu učňů do sousedního Ústeckého kraje. Zde už totiž podobný program před časem zavedli.