Kormoráni jsou škůdci na českých řekách

Turnov – Rybáři žádají odstřel kormoránů na Jizeře, ptáci totiž v řece loví ryby ve velkém. Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj s redukcí kormoránů souhlasí. V minulosti například jihočeští rybáři sepisovali za jejich odstřel petice. Početná hejna kormoránů se na tuzemské řeky stahují v zimním období. Kormorán je potravně orientován téměř výhradně na ryby, a protože se jedná o velký druh ptáka, odpovídá tomu i množství zkonzumovaných ryb. Je schopen dosáhnout na řekách téměř stoprocentního vyrybnění.

Přiletěli ze Skandinávie přezimovat a turnovští rybáři jsou z nich nešťastní. Kormoráni se na Jizeře usadili vůbec poprvé, jinde kvůli tuhé zimě obživu nenašli. „Je to pravděpodobně klimatickými podmínkami, protože rybníky jsou v současné době ještě zamrzlé. Řeka povolila daleko dřív,“ uvedl hospodář Jiří Šimůnek z Českého rybářského svazu Turnov.

Turnovská kolonie čítá jen asi padesát kormoránů, i to však znamená pro stavy ryb nebezpečí. Mělké vody Jizery nejsou pobřežním mořem s relativně nevyčerpatelnou zásobou potravy. „Na jednoho kormorána počítáme denní spotřebu až tři čtvrtě kilogramu ryb, které kormorán spotřebuje. Další půl kilogramu ryb zraní a ty pak uhynou,“ prohlásil zástupce vedoucího Správy CHKO Český ráj Aleš Hoření a přírodovědec Zdeněk Mrkáček doplnil: „Údajně bere ryby velikosti 20 až 25 centimetrů.“

Správa CHKO Český ráj povolí na žádost rybářů odstřel jen deseti ptáků. „Populace je stabilní, je na místě přistoupit k její regulaci,“ vysvětlil Aleš Hoření. Jiří Šimůnek dodal: „Kormorán dokáže na řece totálně zlikvidovat populaci pstruha i lipana.“ Na nedalekém rybníku Žabakor hnízdí kormoráni od roku 2004 a odstřel se tu ještě nezdařil. Plaší a podle myslivců chytří ptáci před ním zatím vždycky uletěli.

Myslivci začnou s odstřelem kormoránů od pondělí a Správa CHKO Český ráj na něj bude dohlížet.

/*json*/{"map":{"lat":50.583721,"lng":15.152189,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.583721,"lng":15.152189,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/