9 800 000 nepotřebných

Tak jsem se dnes, 31. ledna 2010, ze sdělovacích prostředků dozvěděl, že nejsem důležitý pro chod své vlasti, České republiky. Rozhodnutím ministryně zdravotnictví nebudu očkován spolu s dalšími více jak dvěma sty tisíci hasiči, vojáky, členy rady bezpečnosti státu a panem prezidentem proti prasečí chřipce, a pokud jí budu nakažen, v bolestech zemřu.

Chvíli mi to bylo líto. Jsem odepsaný, říkal jsem si. Ale co dělat, kde si stěžovat, jak se vloudit do seznamu lidí důležitých pro chod naší země, komu žalovat?

Už jsem to chtěl zabalit a zabít se dřív, než mne skolí strašlivá prasečí pandemie, která řádí všude kolem, když tu jsem si uvědomil, jak velký objev ministryně zdravotnictví, zřejmě bezděčně, učinila: Poprvé v historii této země přesně definovala, kdo je v této republice potřebný! Vyšlo jí, že je to 200 000 vojáků a zdravotníků a členů vlády. Zbývajících 9 800 000 Čechů, Moravanů a Slezanů je v zásadě pro chod této země nepotřebných.

A to je úplně nová situace! Situace, kterou jsme až doposud neznali. Vždyť až do této zprávy nám bylo namlouváno, že jsme všichni nějak potřební, že jsme všichni důležití jako voliči, pracující, daňoví poplatníci, rodiče, občané. Nyní tedy víme, že důležitých je pouze oněch 200 000 lidí a my ostatní, jsme nedůležití. Nejsme-li potřební pro chod této země, nepotřebuje-li nás, potřebujeme my ji?

Vždyť tato země, „země Česká, domov můj“, jako jediná země světa, veřejně deklaruje, že potřebuje pouhá 2 % svých občanů a zbytek, tedy 98 % občanů jsou jí k ničemu.

Co z toho plyne pro nás nepotřebné? Máme být uraženi, máme se z toho hroutit, či snad povstat a vzít spravedlnost do svých rukou? Ale kdeže. Buďme v klidu. Prohlášení paní ministryně zdravotnictví nám dává zcela nové možnosti! Například nemusíme chodit volit – těch 200 000 potřebných naše hlasy určitě nepotřebuje. Nemá smysl se trápit nějakým státním dluhem – těch 200 000 lidí důležitých pro chod státu ho jistě, až my, nedůležití, vymřeme, nějak uhradí.

Zkrátka hlavu vzhůru, nepotřební! Konečně víme, na čem jsme.

A díky paní ministryně zdravotnictví!

Morituri te salutant. Potřebné zdraví nepotřební na smrt jdoucí!