Osvobození od rozhlasových a TV poplatků může být širší

Praha - Poslanecká sněmovna podpořila návrh KSČM na větší osvobození sociálně slabých lidí od placení rozhlasových a televizních poplatků. Komunisté navrhují, aby jednotlivci, kteří vydělávají méně než trojnásobek životního minima, byli osvobozeni od placení poplatků za rozhlas a televizi. Stejně tak by měli být osvobozeni členové domácností s příjmy do 2,5 násobku životního minima. Sociálně slabí lidé jsou od poplatků osvobozeni již nyní a návrh poslanců KSČM jejich okruh rozšiřuje.

Zpravodajka k zákonu Olga Zubová (nezařazená) návrh označila za nesystémový a za těžce kontrolovatelné řešení. Navrhla ho zamítnout, pro zamítnutí však nehlasovalo dost poslanců.

Podle současné právní úpravy je osvobozen člověk, který za uplynulé kalendářní čtvrtletí vydělával méně než 2,15 násobku životního minima. Hranice životního minima pro jednotlivce činí od 1. ledna 2007 měsíčně 3126 korun, osvobození by tedy nově platilo pro lidi s příjmem do 9378 korun. U domácností se podle ministerstva práce a sociálních věcí vypočte jako součet částek životního minima jednotlivých jejích členů.

Poslanci úpravu zdůvodňují tím, že od roku 2006 se zhoršila situace lidí s příjmy nad dosavadní hranicí osvobození. I snížení měsíčních výdajů řádově o desítky či stovky korun představuje pro tyto osoby významnou pomoc a úlevu, uvádějí předkladatelé.

Poslanci KSČM svůj návrh předložili sněmovně letos v únoru. Připouštějí, že jejich návrh by dopadl na rozpočty Českého rozhlasu i České televize. Tvrdí ale, že obě tyto instituce by se s ním měly vyrovnat úspornými opatřeními a lepším výběrem poplatků od těch lidí a firem, na které se osvobození nevztahuje. Proti úpravě se postavila Česká televize, podle Českého rozhlasu by si změna vyžádala širší diskusi.