Google spěje k nové dohodě s americkými nakladateli

Praha - Termín, do kdy se měla společnost Google dohodnout s americkými svazy autorů a nakladatelů na vypořádání za digitalizaci knih, se posunul do pátku. Obě strany se po dlouhém jednání shodly na pravidlech už před rokem, do sporu se však vmísilo ministerstvo spravedlnosti USA, podle kterého by dohoda mohla porušovat antimonopolní zákony. Novou úmluvu musí schválit soud. Další problémy vyvstávají v Evropě, kde neexistuje instituce skupinové žaloby ani skupinové dohody, Google by se tak o právech musel dohadovat s jednotlivými autory či nakladateli.

Google naskenoval už více než deset milionů děl. Lze je rozdělit na tři typy. Některá díla existují již v tištěné podobě, některá jsou několik desítek let stará a jsou k dispozici většinou v knihovnách. Celých 80 % knih je pokryto autorským právem a ještě není vydáno. Ty především se snaží Google „oživit“.

Digitalizace knih se však obávají evropští nakladatelé. Nevadí jim ani tolik chystaná dohoda v USA jako spíše to, že se může vztahovat i na evropské autory a knihy. Předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Vladimír Pistorius připomněl, že v Evropě neexistuje instituce skupinové žaloby či dohody autorů a nakladatelů, která funguje v USA. Google by tedy musel podle něj uzavírat dohodu s jednotlivci. „Celé evropské nakladatelské obci se nelíbí, že Google si osobuje právo publikovat knihu v papírové nebo internetové podobě, aniž by se zeptal autora,“ řekl Pistorius.

Dohoda v USA by evropské nakladatele a autory nepoškozovala, pokud by šlo pouze o americké autory. "Jde o to, že v konceptu vyrovnání existuje pojem komerčně nedostupné knihy, tj. knihy, které jsou komerčně nedostupné pouze ve Spojených státech. Takové knihy jsou z naprosté většiny evropské. Pokud by tedy měl Google právo publikovat komerčně nedostupné knihy, měl by právo podle té definice publikovat všechny evropské knihy, přestože se normálně prodávají atd. To je pro nás naprosto nepřijatelné,„ upozornil Pistorius, který si ale zároveň dokáže představit, že by Google mohl publikovat tzv. osiřelé knihy. “Je ale potřeba si jasně definovat, co osiřelá kniha je," dodal.

William Echikson, ředitel komunikace Googlu Brusel:

0„Vyrovnání v Evropě je odlišného typu. To, co jsme uzavřeli v Americe, je skutečně životaschopné pouze tam, což znamená, že se to vztahuje pouze na americké autory. Ale zajímavé je, že tu existuje určité hnutí, které spustil Google, a i v Evropě je už snaha něco dělat, protože lidé si uvědomují, že je tu spousta knih, které by stálo za to oživit.“

Ředitel komunikace Google Brusel William Echikson s tím souhlasí a přiznává, že kritéria pro osiřelé knihy budou muset být jasně stanovena. „To se udělá v rámci autorských práv a Google se o to vždy bude snažit,“ ujistil Echikson.