Koncert Už je to tady sledovalo 1 milion 718 tisíc diváků

Praha - Koncert Už je to tady u příležitosti připomenutí dvacátého výročí politických změn v Československu vysílaný 14. listopadu 2009 od 20:00 hodin na ČT1 zasáhl 1 milion 718 tisíc dospělých diváků. Pořad si nenechal ujít téměř každý pátý divák v danou chvíli u televizoru (podíl na publiku 15+ byl 19,88 %) a v průměru jej sledovalo 707 tisíc dospělých diváků, což znamenalo sledovanost 8,1 %).

Akce iniciovaná Václavem Havlem měla připomenout ducha listopadové nenásilné vzpoury proti totalitnímu režimu v Československu, který nakonec skončil pádem železné opony. Koncert Už je to tady měl také vyzdvihnout roli umělců a zejména hudby, jež k tehdejší době politických změn neodmyslitelně patřila. Mezi účinkujícími sobotního koncertu byli renomovaní čeští i zahraniční umělci jako například Lou Reed, Suzanne Vega, Joan Baez, Renée Flemingová, Jiří Stivín a Pražská komorní filharmonie pod vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka.

Nadprůměrný zájem vyvolal koncert ve skupině diváků 55+, v níž dosáhl podílu na publiku 29,35 %. Zájem o koncert rostl s výší dosaženého vzdělání. Ve skupině středoškolsky vzdělaných diváků dosáhl podíl na publiku hodnoty 24,94 %, v cílové skupině vysokoškolsky graduovaných diváků dokonce 31,62 % podílu na publiku.

Na koncert volně navázal od 22:03 hodin pořad Jednou budem dál, zamyšlení Václava Havla, jak bude vypadat naše země za dalších 20 let. Projev Václava Havla vidělo v průměru 817 tisíc dospělých (tj. sledovanost 9,3 % při podílu na publiku 27,95 %).