Sociální sítě prý nečelí šikaně na internetu dostatečně

Londýn - Sociální sítě čelí obvinění, že nedostatečně chrání především dětské uživatele před šikanou. Vedoucí britského centra pro ochranu dětí před vykořisťováním a šikanou kritizuje sítě Facebook a MySpace a nabádá je, aby lépe chránily své uživatele před nebezpečími, které skrývají. Zkušenosti s šikanou přes internet má přitom podle průzkumu 30 procent britské mládeže ve věku od 11 do 16 let.

„Nezapomínejte, že máte zodpovědnost, povinnost ochránit ty, kteří jsou mladí a zranitelní,“ upozorňuje vedoucí Centra pro zneužívání dětí a internetovou ochranu Jim Gambler.

Instituce kontrolující rizika dětí na internetu přichází s návrhem zřídit takzvané nouzové tlačítko, které by děti mohly stisknout v případě strachu z šikany, obtěžování nebo nelegálního obsahu na internetu.

„Úzce spolupracujeme s policií ve Velké Británii a po celém světě… Těšíme se na zkušenosti s fungováním nového tlačítka,“ uvedl mluvčí sítě Facebook Barry Schnitt.