Zdravotně postiženým pomáhá s digitalizací speciální projekt

Praha - Speciální informační kampaň o postupující digitalizaci je určena asi pro jeden milion Čechů se zdravotním postižením. Zabývá se klientskými službami a poradenstvím zejména ohledně instalování tzv. set-top boxů a dalších úkonů spojených s technologickým vývojem televizního přenosu. Letos tato akce vyjde na necelých devatenáct milionů korun. S podobnou částkou se počítá i příští rok.

Největší potíže mají zdravotně postižení při instalování set-top boxů, kdy si často bez cizí pomoci neporadí. Řada hendikepovaných rovněž neumí správně používat dálkové ovládání. „Tam, kde už to běží, je velký problém, že řada seniorů holt zmáčkne někde nějaké tlačítko a v tu chvíli se objeví problém, jak to zpátky naladit,“ uvádí Jiří Vencl z Národní rady osob se zdravotním postižením.

Zdravotně postižení mají o informace o digitalizaci velký zájem. Mohou volat na linku 800 906 030 nebo využívají speciálního webu, který od května navštívilo přes deset tisíc uživatelů. „Oni si mohou jednoduchým dvojhmatem dvou klávesnic 'ctrl' a '+' prakticky donekonečna zoomovat, zvětšovat písmo tak, aby to pro ně bylo srozumitelné,“ dodal Jiří Mánek z občanského sdružení Trianon Čechy.

Informační kampaň pro osoby se zdravotním postižením letos přijde na 12,5 milionu korun, pro sociální a zdravotní ústavy je vyčleněno dalších šest milionů. I přes krizi se pro příští rok počítá se stejnou částkou. „Pokud bychom šetřili, tak bychom omezili ty všeobecné informace, kterých je relativně dostatek a určitě ponecháme tyto terénní aktivity,“ zdůvodňuje koordinátor digitalizace Zdeněk Duspiva. Jen letos vzniklo dvacet tři informačních center, která navštívilo přes třináct set osob. Vyškoleno bylo čtrnáct zdravotně postižených lidí, kteří tak získali novou práci.