Rada pro rozhlasové a televizní vysílání spolupracuje s východní Evropou

Praha - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) uzavřela dohodu o mezinárodní spolupráci s regulačními orgány na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Srbsku. Dohoda má přinést především výměnu informací a společný postup při opatřeních, která by se měla týkat televizních společností vysílajících ve více zemích. Očekává se, že ke spolupráci se připojí i další státy.

„Tato iniciativa je rozsáhlým projektem, který nastavuje jasná pravidla pro mezinárodní spolupráci v oblasti regulace rozhlasového a televizního vysílání. Absenci těchto pravidel intenzívně pociťujeme při každém 'přeshraničním' problému, kterých neustále přibývá zejména v důsledku nárůstu přidělovaných vysílacích licencí,“ řekla předsedkyně RRTV Kateřina Kalistová.

Padnout mají komunikační překážky

Každý členský stát nyní může požadovat, aby provozovatelé televizního vysílání spadající pod jeho jurisdikci dodržovali regionální pravidla. Jelikož se mohou normy lišit, zúčastněné strany se zavázaly mezi sebou komunikovat a posuzovat obsah vysílaných služeb společně.

Kateřina Kalistová:

„Smlouva nabízí vysokou kvalitu spolupráce a měla by podstatným způsobem přispět ke kultivaci mediálního prostoru v regionu střední a východní Evropy.“

Každá strana by měla připravit pro ostatní stručné shrnutí zákonů, zákoníků a pokynů platných v jejich zemi pro regulaci obsahu a reklamy v televizním vysílání, aby pak mohly společně diskutovat o jejich zásadních rozdílech. Regulační instituce se budou také jednou do roka scházet, řešit společně aktuální otázky a vzájemně se informovat o významných mediálních událostech ve svých zemích.

Myšlenka spolupráce pochází z organizací Rumunska a Maďarska. Tyto dvě strany mají mezi sebou uzavřenou dohodu od prosince loňského roku. Postupně se k této iniciativě postavila RRTV a další členové. Pokud budou jednotlivé strany dohody souhlasit, bude možné tuto spolupráci rozšířit i na další země, které vyjádří svůj zájem. V současné době je pravděpodobné, že se počet spolupracujících orgánů rozšíří o Slovinsko.