Evropská komise pokárala ČR kvůli normám o TV vysílání

Brusel - Česká republika je jednou z řady zemí Evropské unie, které Evropská komise pokárala kvůli tomu, že do své legislativy včas nepřevedly pravidla týkající se televizního vysílání. Slovensko je naopak jedním ze tří států, které požadované normy už mají a Brusel o tom také v souladu s požadavky patřičně informovaly. „Naléhavě vyzývám země EU, aby přizpůsobily svoje právní předpisy a postaraly se o umožnění nových reklamních technik, které směrnice připouští,“ prohlásila eurokomisařka pro telekomunikace a média Viviane Redingová.

Zmiňovaná pravidla měla odstranit zastaralá omezení digitálního televizního vysílání přes internet, video na vyžádání či mobilní televize. Normy přijaté před dvěma roky měly státy bloku přijmout do 19. prosince. Návrh zákona, který se převedením směrnice do českého práva zabývá, už podle informací EK schválila česká vláda. V únoru by o něm měl rozhodovat Parlament.


Směrnice vytváří jednotný trh pro všechny audiovizuální mediální služby, firmám poskytuje právní jistotu, spotřebitelům zase ochranu. Nové předpisy by měly tvůrcům i poskytovatelům televizních programů zlehčit přístup k financování z nových forem audiovizuální reklamy, jako je třeba reklama na rozdělené obrazovce.

Kromě Slovenska nahlásily naplnění požadovaných změn jen Belgie a Rumunsko. Několik dalších zemí do své legislativy už převedlo část dané směrnice, nikoli však vše, s čím norma počítá.

Televize
Televize