ČT chrání děti více než ostatní televize

Praha – Česká televize dnes uspořádala panelovou diskuzi na téma Ohrožení fyzického, psychického a mravního vývoje dětí a mládeže. Jednalo se o třetí ze série témat, kvůli nimž Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vede s Českou televizí největší počet správních řízení. První okruh se týkal vyváženosti a objektivity zpravodajství a publicistických pořadů, druhý pak komerční komunikace a produkt placementu na televizní obrazovce. Panel reflektoval názory a stanoviska obou stran, Rady i ČT, a rozebíral důvody zahájení správních řízení s Českou televizí. Rada ocenila, že ČT si stojí ve srovnání s ostatními televizemi velmi dobře.

Ve srovnání s ostatními českými televizemi čelí ČT nejmenšímu počtu správních řízení a také pokuty za nedodržení zákona, který ochraňuje mravní vývoj dětí a mladistvých, jí jsou navrženy nebo uděleny zcela výjimečně. Vyplývá to z interních analýz Rady pro rozhlasové a televizní vysílání České republiky, které na semináři o této problematice prezentovala ředitelka analytického odboru RRTV Martina Šotková.

Ve vysílání České televize se také vyskytuje nejméně vulgarismů, nejde jí o samoúčelnou prezentaci obscénních a drastických scén. Zástupci RRTV naopak konstatovali, že některé pořady komerčních stanic jsou dokonce přímým návodem k mravně závadnému jednání, které v některých případech může dávat mládeži špatný příklad a v konečném důsledku vést až k  ohrožení života. Člen Rady Jiří Šenkýř uvedl, že by rád České televizi poděkoval za dosažení dobrých výsledků, protože většina správních řízení vedených proti ní pro podezření z mravního ohrožení mládeže byla zastavena. S problémy či finančními sankcemi se přesto potýkaly některé pořady ČT jako například Sametoví vrazi nebo Pakárna z roku 2006.

Jaké jsou povinnosti vysilatelů?

Provozovatel vysílání je ze zákona povinen nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých (osoby ve věku do 18 let) zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí. Zároveň nesmí v době od 6 do 22 hodin vysílat pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Pokud je dotyčný pořad vysílán mimo tuto dobu, musí mu bezprostředně předcházet slovní upozornění na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé a musí být označen obrazovým symbolem po celou dobu jeho vysílání.

Omezení se týkají také reklamy. Provozovatel vysílání nesmí například zařazovat reklamy a teleshopping určené dětem nebo v nichž vystupují děti, pokud podporují chování ohrožující jejich fyzický, psychický nebo mravní vývoj. Reklama navíc nesmí přímo pobízet děti a mladistvé, aby kupovali nějaký výrobek nebo službu s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, přímo je pobízet, aby přemlouvali své rodiče nebo někoho jiného k nákupu nabízeného zboží nebo služeb či využívat zvláštní důvěru dětí vůči jejich rodičům nebo jiným osobám. Zákon zároveň zakazuje bezdůvodně ukazovat děti a mladistvé v nebezpečných situacích.

Diskutující panelisté:

  • JUDr. Vladimíra Vocetková, vedoucí právního útvaru ČT
  • Mgr. Vladimír Kočíř, vedoucí personálního a právního útvaru TS Ostrava
  • Jiří Šenkýř, člen RRTV
  • Mgr. Martina Šotková, ředitelka analytického odboru Úřadu RRTV ČR
  • Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., členka Rady ČT
  • MgA. Kateřina Fričová, ředitelka programu ČT
  • Mgr. Milan Fridrich, ředitel zpravodajství ČT
Budova České televize
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24