Pocta České komory architektů 2009 patří Emilu Přikrylovi

Praha – Poctu České komory architektů 2009 se ČKA rozhodla udělit významnému architektovi a pedagogovi Emilu Přikrylovi, o němž se říká, že obětoval vlastní tvorbu za učení nových generací architektů. Ocenění mu bude předáno na jaře příštího roku. Pětičlenná odborná porota posuzovala celkem 21 nominovaných osobností, do nejužšího výběru postoupili brněnský architekt Viktor Rudiš a právě Emil Přikryl.

Poctu České komory architektů získává každoročně již od roku 2000 významná osobnost v oboru, která se svou prací a morálním kreditem výrazně zapsala do moderní historie české architektury. Z Přikrylových děl zaujala českou i zahraniční odbornou veřejnost především realizace Galerie Benedikta Rejta v Lounech, která je považována za nejvýraznější stavbu porevoluční éry.

Konverzi bývalého pivovaru dokončil v roce 1998 a podle poroty je u ní stejně jako u jiných Přikrylových prací patrný vztah k historii a umění, k čistotě tvarů a forem, k jasnému, nadčasovému konceptu. Z dalších realizací tohoto architekta stojí za zmínku například rodinný dům Věry Chytilové v Praze-Tróji z poloviny 70. let nebo soutěžní návrh dostavby Staroměstské radnice z roku 1987.

Profesor Emil Přikryl (*1945) vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze a poté AVU u Františka Cubra. V roce 1969 se stal členem legendární liberecké Školky SIAL, výjimečného sdružení mladých tvůrčích architektů vedeného Karlem Hubáčkem, autorem vysílače na Ještědu. Poté pracoval rovněž s Hubáčkem ve Stavoprojektu v Liberci.

Z odůvodnění poroty: „V přeneseném smyslu slova lze říci, že Emil Přikryl prostřednictvím svých absolventů dále pomáhá posouvat hranice kvality architektonické tvorby v České republice. Pracuje spíše jako experimentátor, soustavně zkoumající smysl a podstatu architektury.“

0

V osmdesátých letech se Emil Přikryl věnoval především koncepcím výstav, sám vystavoval u nás i v zahraničí, prošel také ateliérem profesora Kleihuese v Berlíně. Od roku 1989 se intenzivně věnuje pedagogické činnosti. Zásadním způsobem ovlivnil myšlení mladé generace architektů a většina jeho absolventů patří k předním českým tvůrcům.

Vila Věry Chytilové
Vila Věry Chytilové
Více fotek
  • Vila Věry Chytilové zdroj: www.slavnevily.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1177/117696.jpg
  • Galerie Benedikta Rejta v Lounech zdroj: ČKA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1177/117685.jpg