Jak tvoří mentálně retardovaní autoři? Přesvědčte se sami

Praha - Pozměňování představ veřejnosti o schopnostech a dovednostech lidí s mentálním handicapem chce internetový portál Inventura, který spustilo stejnojmenné občanské sdružení. Na adrese inventura.org najdou návštěvníci ukázky uměleckých a publicistických prací (fotografie, animace, povídky) převážně lidí s lehčím a středním postižením. Projekt, který navazuje na několikaletou činnost občanského sdružení Inventura v oblasti tvůrčí práce s mentálně handicapovanými lidmi, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a patnácti procenty ze státního rozpočtu.

„Ty filmy v sobě mají něco zvláštního. Lidé, se kterými pracujeme, kombinují věci, které jsou v podstatě nespojitelné. Vzniká zvláštní atmosféra a určité komično,“ říká zakladatelka projektu Lenka Vochocová.

Jiná inteligence

Obsah webu umožňuje setkat se s jiným typem inteligence, než na jaký je většinová společnost zvyklá. Cílovou skupinou portálu je nejširší veřejnost, stránky mají umožnit také lidem s handicapem sledovat tvorbu ostatních jednotlivců či týmů, diskutovat o vystavených audiovizuálních dílech a příspěvcích, a tím se vyjadřovat i k aktuálním tématům

Portál by měl obsahovat i příspěvky partnerských organizací. Vzniká jeho anglická verze, která není přesnou kopií, překládají se nejzajímavější příspěvky. „U nás existuje velká spousta organizací, které se zabývají prací s lidmi s mentálním handicapem, dělají to výborně, ale už jim třeba nezbývá tolik času komunikovat o tom s veřejností,“ říká koordinátorka zahraniční spolupráce Markéta Zámostná, podle níž má projekt organizace inspirovat v práci s veřejností.

Lidí s mentální retardací jsou v populaci podle Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR průměrně tři až čtyři procenta. „Přesné statistiky se nevedou, odhad vychází z dat z ČR i ze zahraničí,“ říká předseda společnosti Ivo Vykydal. Počet se týká všech lidí bez rozlišení stupně postižení.

Občanské sdružení Inventura funguje od roku 2005, letos pořádá už čtvrtý ročník kulturní akce Normální festival prezentujícího tvorbu lidí s mentálním handicapem. Mimo jiné založilo i profesionální divadlo herců a hereček s mentálním handicapem a pořádá pravidelné filmové a fotografické dílny.

Dílo Lestera Magoogana
Dílo Lestera Magoogana
Více fotek
  • Dílo Lestera Magoogana autor: ČT24, zdroj: Inventura http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1178/117777.jpg
  • Záběr z filmu Simir a Sámer zdroj: Inventura http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1178/117778.jpg