Stávky a revoluce 68/89 ve fotografiích

Praha – Dvě výstavy věnované revolučnímu dění v letech 1968 a 1989 jsou k vidění v Křížové chodbě Karolina. Okupační stávky 68/89 jsou přehlídkou více než 120 snímků lékaře a fotografa Přemysla Hněvkovského, který obě zlomová data zachytil svým fotoaparátem. Výstava Divadlo a revoluce 89 je součástí širšího stejnojmenného programu, který přichystal Divadelní ústav k 50. výročí svého vzniku. Je důkazem toho, že sametová revoluce opravdu začala v divadle.

Zdroj: Pražský dům fotografie Autor: Přemysl Hněvkovský

Okupační stávky 68/89

Fotografie Přemysla Hněvkovského ukazují dění na Univerzitě Karlově a souvisejících akcích v Praze od 21. srpna 1968 až do mistrovství světa v ledním hokeji v roce 1969 a od 17. listopadu 1989 do 1. ledna 1990. „Studenti mi věřili, mohl jsem tak být jediným fotografem, kterého pustili mezi sebe. V roce 1968 jsem fotografoval na první lékařské fakultě. V roce 1989 na přírodovědecké a opět také na první lékařské fakultě, kde jsem v té době učil. Studenti znali tedy mě i mé názory a důvěřovali mi,“ vysvětlil Hněvkovský.

První snímky ze srpna 1968 pořídil v Turnově, kde působil jako lékař místního vojenského útvaru. „Probudily mě rány v přízemí, šel jsem se tam tedy podívat a zjistil jsem, že jsou vyražené dveře ordinace a rozbité sklo u skříňky s léky. Na schodech plakal hlavní politruk pluku. 'Chtěl jsem spáchat sebevraždu,' povídá mi. Koukal jsem na něj a říkal jsem si: 'Proč léky, vždyť máš přece pistoli.' On dál vzlykal a pak z něj vypadlo: 'Obsazují nás Rusové…!'“ vzpomíná Hněvkovský.

Jeho fotografie byly na počátku tohoto roku také k vidění na výstavě Jan Palach 16. 1. – 25. 1. 1969 a zařazeny jsou i ve stejnojmenné knize.

Divadlo a revoluce 89

Výstava je sestavena z fotografií a dokumentů z listopadu a prosince 1989, dokumentujících první týdny sametové revoluce v divadlech v Plzni, Ústí nad Labem, Praze, Brně, Olomouci a Ostravě. Každý panel je věnován vždy jednomu nebo dvěma divadlům – zachycuje činnost divadelníků během stávky, diskuse s diváky a celkovou proměnu divadel v revolučních časech.

„Výstava potvrzuje větu, že tenkrát všechno začalo v divadle, i když to zatím nebylo nijak historicky zmapováno,“ uvedla kurátorka Martina Černá. „Dost často se zapomíná, že 17. listopad byl v pátek a revoluční události začínaly v pondělí se začátkem dalšího pracovního týdne. Divadelníci ale mají trochu jiný režim, takže už v pátek během představení získali informace o tom, co se děje v Praze, a už v sobotu měli první schůzku v tehdejším Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého, kde se rozhodli, že zahájí divadelní stávku,“ vysvětlila.

Výstava je jednou částí programu Divadlo a revoluce, kterým si Divadelní ústav připomíná padesát let své existence. Na jeho půdě se ve dnech 22.-25. října koná konference, jež mapuje role divadel v době sametové revoluce. Součástí konference je také moderovaná diskuse s pamětníky a aktéry listopadu. Na 25. října je pak naplánováno představení brněnského Divadla Feste Osmdesát devět – Trenažér jedné revoluce, které se hraje v Divadle Na zábradlí. V interaktivní rekonstrukci se diváci stávají Havlem, Pithartem, Vondrou, Pánkem nebo Klausem.

Do kdy: Okupační stávky 69/89 do 27. listopadu. Divadlo a revoluce – v Karolinu do 25. listopadu; k vidění také na piazzettě Národního divadla v rámci projektu My jsme to nevzdali – příběhy 20. století (27. října – 20. listopadu) a ve zmenšené verzi na DAMU (22. listopadu – 31. prosince).

Osmdesát devět
Zdroj: Divadlo Na zábradlí
Autor: Alenka Pecháčková