Galerie Rudolfinum se stěhuje pod křídla UMPRUM

Praha – K odstranění dosavadních nefunkčních vztahů mezi odlišnými subjekty fungujícími pod jednou střechou má přispět převod Galerie Rudolfinum z České filharmonie do organizační struktury Uměleckoprůmyslového muzea. Na řešení, které do praxe vstoupí k 1. lednu 2010, se společně dohodli ministr Václav Riedlbauch, ředitelka UMPRUM Helena Koenigsmarková a ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma, jehož další působení ve funkci před časem zpochybnil nový ředitel České filharmonie Vladimír Darjanin.

Darjanin měl v plánu změnit výstavní koncepci, konkrétní vize ale nepředstavil. „Situace byla z mého hlediska neudržitelná. Pokud by galerie neměla dál fungovat ve své stávající podobě, byl jsem připravený odejít,“ přiznal Nedoma. Po silném odporu odborné obce nakonec nový ředitel Nedomu potvrdil ve funkci do konce roku.

Nové uspořádání pomůže zachovat celý tým pracovníků galerie a ministerstvo kultury také přislíbilo, že Galerie Rudolfinum bude pokračovat s dosavadním rozpočtem v dosavadním programu. Nedoma za své dlouholeté působení vybudoval z galerie významnou instituci pracující stylem kunsthalle, tedy pořádáním dočasných výstav, nikoli budováním sbírek.

Ty pomůžeš mně, já tobě…

UMPRUM pomůže spojení s galerií vyřešit hledání náhradních výstavních prostor. Rudolfinum muzeu poskytne tzv. malou galerii na dobu, po kterou se počítá s výstavbou centrálního depozitáře a s rekonstrukcí historické budovy UMPRUM. Realizace začne v příštím roce a termín ukončení prací je stanoven na rok 2014. Sbírky UMPRUM se v Rudolfinu vystavovali už na konci 19. století, než byla pro muzeum naproti Rudolfinu postavena vlastní budova.

Od propojení obou institucí ministerstvo očekává rozšíření prezentace umění a prolínání oddělovaných oborů. Galerie Rudolfinum se také napojí na stávající vědecko-výzkumné pracoviště, kterým UMPRUM je, což povede mimo jiné k rozšíření možností čerpání grantů při přípravě výstavních projektů. Klíčovým styčným bodem je podle ministerstva fotografie, které obě instituce věnovaly v minulosti výraznou pozornost.

Ministerstvo kultury: Oba investiční projekty a zapojení Galerie Rudolfinum vytváří prostor pro naplňování dlouhodobé koncepce UMPRUM, jehož poslání a sbírkový potenciál umožňuje daleko větší využití než v dosavadních limitovaných prostorách. Koncepční činnost obou institucí a jejich propojení ve společných projektech jsou zárukou pro kvalitní prezentaci umění, která bude nejenom přínosem pro českou kulturní obec a město Praha jako takové, ale měla by trvale pokračovat v zapojení Prahy do evropské sítě kulturní výměny a diskuse.

2Petr Nedoma, ředitel Galerie Rudolfinum: Podařilo se zachránit Galerii Rudolfinum, která byla odsouzena k zániku. Výstavy tak budou pokračovat podle plánu a v návaznosti na dosavadní dramaturgii.

Helena Koenigsmarková, ředitelka UMPRUM: Rozhodnutí ministra kultury vítám jako významný krok pro obě strany. Vážíme si programu této galerie a budeme v něm rádi pokračovat. Zároveň nám to dává možnost, abychom do budoucna připravili také projekty zajímavé prolínáním umělecké činnosti obecně.