Národní galerie láká návštěvníky do sklepa

Praha – Rekonstrukce Schwarzenberského paláce v letech 2003 a 2004 byla spojena i s jedním z nejvýznamnějších archeologických výzkumů v oblasti Hradčan a Pražského hradu. Při požáru, který zde vypukl v roce 1541, vzaly za své domy, jejichž fragmenty výzkum odkryl. Nálezy, většinou předměty každodenní potřeby, jsou nyní součástí výstavy umístěné ve sklepení paláce, který je jednou z výstavních prostor Národní galerie. Prohlédnout si lidé mohou také fotografie zachycující průběh rekonstrukce.

„Objevili jsme jednak pozůstatky osídlení z přelomu 13. a z počátku 14. století, nejlépe se nám podařilo ale prozkoumat sídelní pozůstatky z 15. a počátku 16. století. Konkrétně šlo o dvě vstupní šíje do sklepů a spáleništěm zasypaný interiér jednoho z domu,“ přiblížila výzkum kurátorka výstavy Gabriela Blažková z Archeologického ústavu.

Návštěvníci palácového sklepení si mohou prohlédnout nálezy pocházející ze všech období, tedy ze 13. až 16. století. Archeologové našli vybavení dvou domů, které stály na místě dnešního paláce ve druhé polovině 14. a v 15. století a které byly zničeny při velkém požáru Prahy v roce 1541. Palác pak nechal o čtyři roky později vystavět Jan mladší z Lobkowicz. Do majetku Schwarzenberků přešel v roce 1719.

„Nemohl tu žít obyčejný pražský měšťan,“ uvedla Blažková, co napovídají nálezy o obyvatelích původních domů. Bydlel v nich někdo, kdo si mohl dovolit pořídit velkoformátové keramické reliéfy, které jsou rozhodně nejzajímavějším nálezem. První z reliéfů, čtvercový, je česko-uherským císařským znakem, druhý má kruhový tvar a znázorňuje starozákonní motivy, třetí má tvar polkruhu a je na něm umístěn motiv českého lva. Všechny tři jsou opatřeny polychromní glazurou a pocházejí z první poloviny 16. století.

Naprostou většinu exponátů tvoří předměty každodenní potřeby. Ze střepů se podařilo rekonstruovat 18 nádob – hrnce, džbány, poháry, pokličky a mísu. Archeologům se také podařilo restaurovat a identifikovat 15 mincí, mimo jiné z období vlád Jana Lucemburského, Vladislava a Ludvíka Jagellonského.

Ve sklepních prostorách, kde je expozice umístěna, jsou zachovány i původní omítky a také tzv. valounková dlažba. „Schwarzenberský palác prošel celý rekonstrukcí, ale byla to spíš rekonstrukce charakteru restaurování architektury. Věci, které se našly, byly plně respektovány a jsou návštěvníkům prezentovány,“ doplnil vedoucí restaurátorského oddělení Národní galerie Petr Kutan.

0Archeologická expozice je přístupná od 23. října. V rámci doprovodných programů bude zájemcům o historii určena přednáška Gabriely Blažkové (5. února od 16:00). V příštím roce připravuje NG také víkendové dílny, během nichž budou moci děti i jejich rodiče proniknout do tajů archeologie a minulosti Schwarzenberského paláce.

Samozřejmě stále pokračuje stálá expozice NG ve Schwarzenberském paláci - Baroko v Čechách. Galerie ji nově doplnila o hmatovou expozici Doteky baroka, která je určena pro návštěvníky se zrakovým postižením. V současné době se rekonstruuje i sousední Salmovský palác, v němž pak také bude NG vystavovat.