Posvěcením skončila rekonstrukce katedrály v Kutné Hoře

Kutná Hora – Královéhradecký biskup znovuposvětil katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře – Sedlci. Originální barokně-gotická stavba, která je zapsána na seznamu památek UNESCO, se po téměř osmi letech rekonstrukce znovu otevírá pro veřejnost. Opravy nejstarší katedrály postavené ve střední Evropě přišly na sedmdesát milionů korun.

Původní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci byl založen na konci 10. století jako součást nejstaršího cisterciáckého kláštera v Čechách. Díky bohatství získanému z těžby rud v okolí Kutné Hory byl v letech 1280 až 1320 na místě klášterního kostela postaven monumentální pětilodní chrám Nanebevzetí Panny Marie.

Mezi architektonické skvosty zařadil chrám svým jedinečným barokně gotickým rukopisem i proslulý stavitel Jan Blažej Santini. Zrekonstruovat originální kopulovité klenby v bočních lodích – čisté, ploché, bez podpěr, byl i ve 21. století tvrdý oříšek. „Problém byl v tom, že jsme museli fragmenty poškozené klenby nejdříve uvolnit, sundat a potom po očištění stěn zvonu zdít,“ popisuje vedoucí farní kanceláře Karel Koubský. Ve zdech katedrály přitom restaurátoři objevili ostatky pohřbených mnichů.

Novotou září i bíložluté štukování interiéru, zvláště když na něj dopadá denní světlo ze 106 chrámových oken. „Prosvětlují kostel v jeden harmonický celek, i proto je památkou UNESCO,“ tvrdí Koubský. Jedinečné je v katedrále také točité schodiště bez středového podpěrného sloupu, což byl v době dostavby na začátku 18. století unikát.

Na seznamu UNESCO je katedrála zapsána od roku 1995 spolu s chrámem svaté Barbory a historickým centrem Kutné Hory. Do programu Záchrana architektonického dědictví ČR byla zařazena v roce 2001. Program záchrany pokračoval i v letech 2002-2008, od roku 2009 byla katedrála opět zpřístupněna veřejnosti, ale ještě probíhaly dokončovací práce restaurátorů na některých oltářích. Více o průběhu rekonstrukce zde

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie